Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Villfarelsen är hyggligt vanlig och bygger huvudsakligen på sin historia sedd ur perspektivet att vilja sig och 'sitt folk' som offer för konspiration. För dig som ofta nog känner dig som någon vilken klättrar på väggarna, av ren abstinens, vill jag bara


Vill far else´r


Huvudsakligen följer gruppen eller grupperna,
samma sorts mönster. Det finns avvikelser och
det är ofta nog just dessa som pekas på för en
vilja att peka på att någon person eller grupp
är unik'a.

Läsaren kan känna igen sig i att de personer i
gruppen, oavsett grupptillhörighet, känner sig
som en utvald grupp människor. En liten men
homogen grupp som samtidigt är såväl stor om
en tar med

alla som har något gemensamt och sedd på det
viset av de vilka inte gärna kan tillhöra den, inte
gärna kan se sig vara en representant för den.
Men varför egentligen berätta om fenomenet,
ehuru en stor

del av gruppens identitet är just sådan, att den
gärna beskriver sig som varandes en eller annan
utvald grupp av människor? Varför vilja frånta
dem tanken och känslan av att få utgöra ett offer
för just så vanligt

förekommande konspirationsteorier, du hör om?
Blotta tanken på att beskriva något som väl måste
framstå dels som någonting självklart, dels som
ett sådant där olösligt mysterium? Svaren har du
kanske inte,

men väl frågorna. Mer om den saken i del två. Den
kommer att mer eller mindre 'kunna skriva sig själv'
och pennan har den bara som en idé än så länge,
dväljandes och vändandes fram och åter i en sorts
spännande gryta.
Prosa av lodjuret/seglare VIP
Läst 32 gånger
Publicerad 2023-11-12 15:39Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

lodjuret/seglare
lodjuret/seglare VIP