Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
En brandfackla jag helt enkelt inte förmår att behärska mig från att förmedla här i skriftad form - Trots att jag är medveten om att få kommer att vilja se vad jag faktiskt förmedlar ...


Demokrati har intet med rättvisa att göra!

Demokrati är lika med folkstyre!

Ergo: 
Om majoriteten 
i regelrätta val 
bestämmer
att de vill ha diktatur
så blir det följdaktligen
en Demokratisk Diktatur ...

Av denna anledning
behövs en konstitution
med regeringsform
och grundlagar
vilka säkerställer
grundläggande
mänskliga rättigheter
och skyldigheter
för att förhindra
att majoriteten
missbrukar sin maktställning
till att diskriminera
och fullständigt negligera
minoritetens rättigheter ...

Tryckfrihetsförordningen
är en förutsättning
för en fri press

Den Tredje Statsmakten

Förutan vilken
en Demokrati 
förr eller senare
spårar ur
och blir till någonting
helt annat än vad 
som människor världen över
kämpat för att Demokrati
som begrepp ska stå för
och syfta till ...

Sekularitet
med betydelsen
religionsfrihet
är en del 
av det demokratiska begreppets 
förutsättning
för att förebygga
att religionen missbrukas
i politiska syften ...

Just nu fokuserar världen
på Egypten
och förkastar och fördömer
militärens ingripande
och avsättning 
av Mursi som president ...

- Mursi tillsattes i demokratiska val!

Rätt eller fel?

- Enligt min mening 
följer militären den absoluta majoriteten
av den egyptiska befolkningens vilja
och har därmed gjort helt rätt!

- Mursi missbrukade sin maktställning
då han tvärtemot sina vallöften
ändrade konstitutionen
och avsatte befintliga ledare för
de institutioner och domstolar
vilka har att bevaka demokratin
och det som ett demokratiskt samhälle
står för och verkar för ...

... med syfte att göra Islam
enligt Brödraskapets definition
till statsreligion ...

Allt fler oliktänkande
och oppositionella
fängslades och eller började förföljas
på allehanda sätt 
med allt mer radikala och hårdföra medel ...

- Varför protesterade omvärlden inte mot detta?

- När flera miljoner medborgare fler
än de som röstade på Brödraskapet och Mursi
skrev på protestlistor och anslöt sig till demonstrationerna
mot den sittande presidenten 
och styrande partiet
var det bara den egyptiska militären 
som ställde upp bakom folkviljans
rätmätiga protester mot maktmissbruket ...

- Borde inte omvärlden stödja 
den majoritet av egyptens befolkning
när de lyckats avsätta en maktmissbrukande
regering vilken på vilseledande grunder
erhållit sin maktställning genom 
att de därmed missbrukat
den föregående demokratiska valprocessen ...

Alla är överens om att militären
inte är lämplig som styrande maktfaktor
i något land överhuvudtaget ...
Så heller ej i Egypten!

Men när omvärlden som nu
fördömer det som hänt
och ger den avsatte presidenten
och Brödraskapet sitt stöd
så bidrar omvärlden till
att situationen blir den 
som är i Egypten just nu ...

- Till och med militären
har från början uttalat
att nyval ska hållas
så snart det bara är möjligt!

Men så länge omvärlden
vägrar att se 
vad som Mursi & Co
gjorde efter sin valvinst
och hur de missbrukat
den demokratiska valprocessens
anda, syfte och verkliga mening ...

... och stödjer processen
med att se till att Egypten
så snart som möjligt 
kan få gå till Nyval
och på verkligt demokratiska grunder,
nu när de som på fel grunder
i föregående val röstade på Brödraskapet
och Mursi lärt sig av sina missbedömningar
och sin godtrogenhet,
så lär Egypten bli ytterligare ett exempel
på ett land vars medborgares fri och rättigheter
går bokstavligen åt helvete
på grund av såväl FN som 
dess medlemsländers 
ageranden och eller brist på stöd
för ett lands medborgares fri och rättigheter ...

- Kanske, eller med stor sannolikhet
kommer jag bli föremål för mindre vänliga
tillmälen på grund av detta flödes
förmedlade innehåll ...

- Min vädjan till mina läsare är dock
att ni tänker till ett litet varv till
innan ni låter reptilhjärnan ta kontrollen ...

- Jag stöder inte militärens våldshandlingar
som just nu pågår i bland annat Kairo!

- Men jag anser att det är omvärldens
bristande stöd för avsättandet av 
Mursi & Co
som skapat nuvarande läge
och är det som kan komma att störta
Egyptens demokratiska strävanden
fullständigt in i historiens 
samling av hopplösheter  ...

Egypten förtjänar allas vårt stöd!

 

 

____________________________________

Tidigare publicerad här i augusti 2013
Men kärnan i det förmedlade budskapet
i mitt flöde torde sakna bäst före datum ...
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 49 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2023-11-14 19:48Bookmark and Share


  Kungskobran VIP
Alla militärer är inte odemokratiska vasaller
2023-11-15

    ej medlem längre
Demokrati betyder folkstyre - nes pa?

I rest my case.
2023-11-14
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP