Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Jag frågade i hemlighet om Turkiet kommer att säga ja till Sverige idag, svaret är att Sverige BEHÖVER LÄRA SIG OM självhävdelse EN MÖRK HEMLEKTION.


Assertiveness is a matter of being or not being Swedish.

Självsäkerhet är en fråga om att vara eller inte vara svensk.

 

Jag frågade i hemlighet om Turkiet kommer att säga ja till Sverige idag, svaret är att Sverige BEHÖVER LÄRA SIG OM självhävdelse EN MÖRK HEMLEKTION. Självsäkerhet är ett sätt att kommunicera på ett direkt och respektfullt sätt, där du uttrycker dina känslor och behov utan att kränka andras rättigheter. Självförtroende bygger på självrespekt och respekt för andra. Självsäkra människor kan stå upp för sig själva, säga nej när det behövs och förhandla fram lösningar på konflikter. Assertivitet kan särskiljas från passivitet, aggressivitet och passiv-aggressivitet, som är mindre effektiva och hälsosamma sätt att kommunicera. Självsäkerhet kan läras och övas genom att identifiera sina behov och önskemål, uttrycka dem på ett positivt sätt och använda en påstridig kommunikationsformel som består av fyra delar: beskriv situationen, uttryck känslan, förklara orsaken och begär en förändring. Inte. Vi kan ofta känna oss pressade att säga ja till saker vi egentligen inte vill eller kan göra för att inte göra någon besviken eller arg. Detta kan göra att vi känner oss överväldigade, stressade och otillfredsställda. Att lära sig säga nej är ett sätt att sätta gränser och visa respekt för dig själv och dina prioriteringar. Du kan börja med att säga nej till små saker som inte är så viktiga, sedan expandera till större saker som påverkar din tid, energi och ditt välbefinnande. När du säger nej, var tydlig, bestämd och vänlig. Förklara varför du säger nej, men undvik att komma med ursäkter eller ljuga. Du har rätt att säga nej utan skuld eller rädsla. Träna på att ge och ta emot feedback. Feedback är ett sätt att ge och ta emot information om hur vi gör något, vad vi gör bra och vad vi kan förbättra. Feedback kan vara positiv eller negativ, men bör alltid vara konstruktiv och respektfull. Att ge feedback är ett sätt att visa intresse och omtanke för den andra personen, och att få feedback är ett sätt att visa öppenhet och vilja att lära. Du kan träna på att ge feedback genom att följa ett enkelt mönster: beskriv situationen, uttryck din känsla, förklara varför och föreslå en lösning. Till exempel: ”När du var sen till mötet (situationen) kände jag mig irriterad (känsla) eftersom jag tycker att det var oprofessionellt och respektlöst (anledning). Jag skulle uppskatta om du kunde komma i tid nästa gång (lösning).” Du kan träna på att ta emot feedback genom att aktivt lyssna, tacka feedbacken, ställa frågor om du behöver förtydliganden och reflektera över vad du kan göra annorlunda. Träna på att uttrycka dina åsikter. Att uttrycka dina åsikter är ett sätt att visa din personlighet, värderingar och intressen. Det är också ett sätt att bidra till en diskussion, samtal eller beslut. Att uttrycka dina åsikter betyder inte att du måste hålla med alla eller att du måste övertyga alla om din åsikt. Det betyder att du respekterar andras åsikter, men också att du står upp för dina egna. Du kan träna på att uttrycka åsikter med uttryck som "Jag tror att...", "Jag anser att...", "Jag föredrar att...", "Jag håller med om att...", "Jag håller inte med. att...", "Jag förstår att...", "Jag undrar om...". Var ärlig, tydlig och artig när du uttrycker dina åsikter och var beredd att lyssna på andras åsikter och argument.

 

Asertivitatea: ce este si ce inseamna | Reginamaria.ro
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 59 gånger
Publicerad 2023-11-16 10:42Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP