Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
I utredningens direktiv är dock utgångspunkten att återkallelse av medborgarskap i Sverige bara ska kunna ske när en person har dubbla medborgarskap eller


Regeringen öppnar för att göra personer statslösa.

 Det är ingen mänsklig rättighet att bo i Sverige (expressen.se)

 
Den valda texten: ”Fler utlänningar ska utvisas för ”bristande levnadssätt”” översätts till ”Fler utlänningar borde utvisas på grund av ’brist på ordentligt uppförande’”. Detta är en del av ett nytt policyförslag i Sverige. Regeringen överväger att lättare återkalla uppehållstillstånd för utlänningar på grund av "brist på korrekt uppförande". Exempel på sådant beteende är bristande efterlevnad av regler, såsom förmånsbedrägerier och skulder, koppling till kriminella nätverk och våldsamma organisationer, missbruk och vissa uttalanden. Regeringen föreslår att endast svenska medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Förslaget har ännu inte implementerats och är för närvarande under översyn. Om det genomförs kan det få betydande konsekvenser för utlänningar som är bosatta i Sverige.

>>>>>>>>>>>>>Regeringen öppnar för att göra personer statslösa (msn.com)

 

https://popularhistoria.se/politik/politiker/nicolae-ceausescu-maktgalenskap-blev-hans-fall

 

 

Det finns flera länder som har infört lagar för att dra in medborgarskap, särskilt för medborgare som har valt att resa utomlands för att strida för terroriststämplade organisationer

Detta har lett till att politiker i vissa länder, inklusive Sverige, har börjat diskutera införandet av lagar som återkallar medborgarskap för personer som ansluter sig till terroristgrupper.

Det är dock viktigt att notera att medborgarskap och medborgarskapslagar varierar mycket mellan olika länder. Vissa länder tillåter till exempel dubbelt medborgarskap, medan andra inte gör det

I Sverige får till exempel nyblivna svenska medborgare behålla sitt tidigare utländska medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det.

För mer specifik information om vilka länder som drar in medborgarskap under vilka omständigheter, skulle jag rekommendera att konsultera en juridisk expert eller att göra mer detaljerade undersökningar för varje enskilt land.

 

Medborgarskap - Det har gjort att flera länder har infört att man drar in deras medborgarskap. - Studocu

 

Hur ska behandlas i Sverige politiska desidenter under Ceausescu 

 

Nicolae Ceau?escu

Nicolae Ceau?escu var politiker och ledare av det kommunistiska partiet i Rumäniens stadsråd från 1965 till sin död år 1989. Under hans regimstid var det många politiska dissidenter som flydde till andra länder, inklusive Sverige, för att söka skydd .

 
Dubbelt medborgarskap tänkte ingen ens på, att avsäga sig rumänskt medborgarskap kostade 2 999 SEK 1981 på ett brev med stämpel som skickades till ambassaden, och det var mycket pengar på den tiden. Eftersom vi blev mycket trakasserade av mordpatrullerna som skickades före och efter revolutionen, men alla hade förståelse för det tredje landet, som vi kallar minoriteter i västerlandet, Därför bör en gammal nedgång av terror kontrolleras eftersom jag märker att även i den tredje etniska generation gruppen är den undermedvetna verksamheten aktiv att förtrycka och terrorisera ett förföljt folk och den här landvärden, så de vill få "tiondet" på 10 del på alt du äger.De är ofta medlemmar i de sekter som gör rekord evidente bok skivorna på expat eller denne nya land medborgare.
  Det är därför det är bra att berätta för dem som frågar dig något, var de behöver information, för pensionsasylen, för att få stöd till en arvinges barnbarn eller till den behöriga kommunen i tredjelandet.

Sverige har en lång historia av att ta emot politiska flyktingar och asylsökande. Landet har starka lagar och riktlinjer för att skydda de mänskliga rättigheterna och säkerställa rättvis behandling av alla individer, oavsett deras politiska åsikter eller bakgrund.

Det är dock viktigt att notera att varje asylansökan bedöms på individuell basis, och beslutet att bevilja asyl beror på en rad faktorer, inklusive den sökandes personliga omständigheter och den aktuella politiska situationen i deras hemland.

För mer specifik information om hur politiska dissidenter från Ceausescus regim behandlades i Sverige, skulle jag rekommendera att konsultera historiska arkiv eller att göra mer detaljerade undersökningar.

 

Jag hittade några intressanta artiklar om sekter och deras medlemmar,  Här är några exempel på sekter:

  1. Raëliska rörelsen: Ledare för denna internationella organisation är Raël, född som Claude Vorilhon 1946 i Frankrike. Organisationen lär ut att livet på jorden skapades av vetenskapsmän och konstnärer från en annan planet.

  2. Familjen: Tidigare kallades Guds barn, är en nyandlig rörelse, ofta betraktad som en sekt. Rörelsen grundades i Kalifornien 1968 av David Brandt Berg.

  3. Heaven’s Gate: Startades av paret Marshall Applewhite och Bonnie Nettles som trodde sig vara utvalda, nedstigna från det himmelska kungadömet för att ge människorna på jorden en sista chans att följa dem dit.

 
Övriga genrer (Pastisch/Hommage) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 61 gånger
Publicerad 2023-11-21 20:17Bookmark and Share


  Jeflea Norma, Diana. VIP
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/stenevi-yttrandefriheten-riskerar-att-begr%C3%A4nsas/ar-AA1kiQ39?ocid=msedgntp&cvid=346cad961f914e7b84f6b3e21c1afc93&ei=14

2023-11-21

  Jeflea Norma, Diana. VIP
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/other/str%C3%A4ngare-krav-f%C3%B6r-uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd-i-sverige-fokus-p%C3%A5-hederlig-livsstil/ar-AA1khgxe?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=46ca3b7ae2cd42cd9e584eb455c6da18&ei=21

2023-11-21

  Jeflea Norma, Diana. VIP
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/inrikes/sv%C3%A5rt-att-lagstifta-om-levnadss%C3%A4tt/ar-AA1kiCls?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=01e13214585247aeaff6f0aecd75f15a&ei=10


Migration law: The government and the Sweden Democrats want to investigate if it is possible to deport people based on “deficiencies in their way of life”. Migration researcher Henrik Emilsson has doubts that it will become reality. He says that subjective assessments are often avoided in legislation.
Deportation criteria: The proposal suggests that factors such as large debts, close contacts with criminal gangs, sympathies with terrorist organizations and dishonest income could be grounds for deportation. Emilsson says that some of these are more objective than others, and that expressing something that is not illegal but unpopular should not be punished.
Skepticism and criticism: The claims of the Sweden Democrats have not been supported by other parties or experts. Emilsson says that it is very difficult to return people who do not want to. He also says that sympathizing with Hamas at a demonstration should not be a reason to lose one’s right to stay. He thinks that the investigation will not propose that.

2023-11-21
  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP