Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


DEN RASBIOLOGISKA ARVSYNDENS FELSLUT

I begynnelsen av de rasbiologiska
Teoretikernas groende mylla skulle
de tyska behöva ett separat lexikon,
och en hel trädgård, men den som
inplanterat de mest inflytelserika
verken är alltnog Joseph Gobineau
(1816-1882) historikern som en av
de i begynnelsen groende rasbiolog-
iska teoretikerna vars verk "Essä
om de mänskliga rasernas ojämlik-
het " (1853-1855)
som inte berör någon bildad person
idag men ändå hunnit plantera in
många frön under denna oskyldiga
epok där sk mänskliga raser och
deras olika egenheter om en germ-
ansk ras sågs överlägsen i förhållande
till det utvalda folket,
där högmod går före fall i båda fallen,
vilket kan anses vara lika befängt,
men det var många som åkte med det
skenande tåget som psykiatrikern och
kriminologen Cesare Lombroso (1835-
1909) och Charles Darwin (1809-1882)

Gobineau frågade sig ofta hur det kom
sig att stora civilisationer försvunnit
och kom endast fram till en tvåfolks-
teori där den ena degenererats av den
andra när etnisk blodsblandning ut-
armar mänskligheten,
det är bara det att det inte finns några
mänskliga raser utan en art benämnd
Homo Sapien så rasisterna har bara
varit ute och cycklat där många fortfar-
ande håller på.-
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 74 gånger
Publicerad 2023-11-30 18:52Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP