Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Today, Sweden signs a protectorate agreement with the USA.

 

 USA får tillgång till svenska militärbaser: Ska stärka Natos försvar (msn.com)

In the North, where the cold winds blow,

Under America's wing, we find our glow.

Together we soar, towards the future we steer,

In the realm of poets and heroes, we conquer fear.

 

Today, a pact with the U.S. we sign,

A new chapter in our history, a new line.

Defense Minister Pål Jonson, with Lloyd Austin shall meet,

An agreement to ink, a feat to complete.

 

American forces on Swedish bases shall dwell,

A deterrent to Russia, a warning bell.

In the face of threats, we lower the bar,

For those who would aid us, near and far.

 

In the project of Future of Defense, we trust,

To modernize our forces, as we must.

 

                                                                    ***

Idag tecknar Sverige ett protektoratavtal med USA. I norr, den norra flanken där de kalla vindarna blåser, Under Amerikas vingar hittar vi vår glöd. Tillsammans svävar vi, mot framtiden styr vi, I poeternas och hjältarnas rike övervinner vi rädsla. Idag undertecknar vi en pakt med USA, Ett nytt kapitel i vår historia, en ny linje. Försvarsminister Pål Jonson, med Lloyd Austin ska träffas, En överenskommelse om att bläck, en bedrift att slutföra. Amerikanska styrkor på svenska baser ska bo, En avskräckande effekt för Ryssland, en varningsklocka. Inför hot sänker vi ribban, För dem som vill hjälpa oss, nära och fjärran. I projektet Future of Defense litar vi på, Att modernisera våra styrkor, som vi måste.

 
Bunden vers (Sonett) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 46 gånger
Publicerad 2023-12-05 01:12Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP