Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Ref: https://www.youtube.com/watch?v=mTnQ__VSQzc


How the God Yahweh Became a Demon

Abusive God theology.

The darkest of thoughts. Makes devil worshiping seems like a Disney world visit.

Nothing is absolute. Although math and the intelligent essence mixed and did the best it could, due to the limits of matter…

It is not a god, it is more like a powerful demon, drunk on his own existence, and benevolence, he spew out the visible universe.

- sv:

Makt är i sin grund ondskefull. Du utövar din filosofi på en annan är ett intrång på den individens rätt till egna tankar och beslut, det är en våldshandling. Makt korrumperar sanningen, onekligen till slut. Makt i sig är en hunger som aldrig blir mätt. Pengar, är i sig en makt, därför ett problem. Religion är i sig en makt, därför är ett problem. Ideologi är i sig en makt, därför ett problem. Du kan inte säga något utan att syra någon annan, antingen för eller emot eller av från, tal är en fysisk form av våld. De är därför allt är PK. Men PK är också en våldshandling. Ingen våldshandling är mindre eller mer en våldshandling. Det finns inget poängsystem för vilken makt är bättre eller sämre. Militär makt är lika illa som finansiell makt. Allt som ger dig makten att tvinga andra till din vision är makt, och i grunden korrupt.
Dyrkan är till för de svaga.
Personer i behov av konstant påminnelse.
Men teorin är intressant. Universum skapades av en demon. Inte enbart ond demon. Men vilseled för ingen sann Gud skulle ens försöka skapa något gudomligt i något så skört som fysiskt material. Hur fysiskt material är i sin grund en ohållbar grund och bara en halvt galen men mäktig demon skulle någonsin ens drömma upp något sådant. Själen kan vara god, men kroppen kan aldrig vara till godo. Korrupt perfektion, är att ta felen, som en del av det. Allt som skapas utav materia är dömt att fallera. Alla filosofier är dömda att dömas ut. All vetenskap är dömd att motbevisas. All kunskap är dömd att ersättas. All kärlek är dömd till att misslyckas. Livet kan inte vara evigt. Inget kan vara evigt.
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Alexander Gustafsson VIP
Läst 97 gånger
Publicerad 2024-02-03 10:50Bookmark and Share


  Live2Dream VIP
livet är livets kretslopp
som vi lärde oss på
naturvetenskapen
i skolan
allt går runt
förändras
men är det
samma ändå... :)
2024-02-06

    Tidsljus_Timelight
Daemon
Matt Damon

2024-02-03
  > Nästa text
< Föregående

Alexander Gustafsson
Alexander Gustafsson VIP