Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Om någon hotar dig andligt bor du där häxor arbetar osv. försök att be med ägg. Så stark. Få dem att underkasta sig besvärjelsen? NATO ÄR UNDERTECKNAT AV ERDOGAN!


Få dem att lyda besvärjelse? NATO ÄR SIGNERAD AV ERDOGAN !

 

I nattens tystnad, under det silverfärgade månskenet,
En viskande vind bär drömmar i sin flykt.
Stjärnor blinkar och dansar och kastar en magisk syn,
På himlens duk skriver de nattens berättelser.

De prasslande löven sjunger en vaggvisa så lätt,
När världen sover, omfamnad av natten.
I tystnaden tar hjärtat sin flykt,
Att hitta lugnet i nattens drömlandskap.

Så blunda, låt dina bekymmer ta fart,
I drömmarnas rike känns allt rätt.
Ty i nattens tystnad, under det silverfärgade månskenet,
Vi befinner oss i nattens magi.

I skuggornas värld, där häxorna bor,

Och andliga hot svävar över vår tor.

Vi ber och vi håller ett ägg i vår hand,

I detta mystiska, okända land.

Äggets kraft, så stark och ren,

Kan driva bort det onda, även om det är osyn.

Vi ber i mörkret, vi ber i ljus,

Med hopp om att hitta den andliga tröst.

Men kom ihåg, i denna värld av skräck,

Är vi starkare tillsammans, min vän, min kära.

För i slutet av dagen, när allt är sagt,

Är det kärleken som segrar, så stark och rätt.

Så här i skuggan, där häxorna bor,

Vi står tillsammans, starkare än någonsin förut.

Och med äggets kraft, så stark och ren,

Vi driver bort det onda, även om det är osyn.

*** Text: In the silence of the night, under the silvery moonlight, A whispering wind carries dreams in its flight. Stars twinkle and dance and cast a magical sight, On the canvas of the sky they write the stories of the night. The rustling leaves sing a lullaby so lightly, When the world sleeps, embraced by the night. In the silence the heart takes its flight, To find peace in the dreamscape of the night. So close your eyes, let your worries take off, In the realm of dreams, everything feels right. For in the silence of the night, under the silvery moonlight, We are in the magic of the night. In the world of shadows, where the witches live, And spiritual threats hover over our tor. We pray and we hold an egg in our hand, In this mysterious, unknown land. The power of the egg, so strong and pure, Can drive away evil, though unseen. We pray in the dark, we pray in light, With hope to find spiritual comfort. But remember, in this world of terror, We are stronger together, my friend, my dear. Because at the end of the day, when it's all said, It's love that wins, so strong and right. So here in the shadows, where the witches live, We stand together, stronger than ever before. And with the power of the egg, so strong and pure, We drive away evil, even if it be invisible.

 
Fri vers (Fri form) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 64 gånger
Publicerad 2024-01-25 22:42Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP