Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Ordvrängeri med vissa ljuspunkter här och där ... - Men det förmedlade budskapets innehåll, innebörd och verkliga mening är såväl var för sig som i ohelig förening någonting alla ta till sig bör ...


Som om det skulle spela någon roll ...

... huruvida  det vore möjligt
för mig att kunna ha full kontroll ...

Det enda jag 
med säkerhet kan veta
är att ingenting
vare sig
blir, är eller förblir
vad det synes vara ...

Den där 
kontrollpanelen
jag liksom flera med mig
upplever att de har
full kontroll över
inom sig ...

... Visst vore det
något av det allra mest
fantastiskt underbara
om man kunde veta
med säkerhet
att man inte någonsin
behövde efter 
en sådan kontrollpanel leta ...

Men det spelar egentligen 
ingen som helst roll
eftersom vi rent vetenskapligt
sedan rätt länge redan vet
att full kontroll
intet annat är
än en chimär
eftersom det oförutsedda
totalt oväntat oförberedda
är det enda
vi kan förutse och förvänta oss
att livet bjuder på
och jämväl det situationen
som oftast oss ger ...

Det är nog därför
som riktigt goda råd är så dyra
eftersom det är 
alla den här
bristen på kontroll
som gör att vår möjlighet
att kunna få full koll
på vad det än är vi gör
är i det närmaste lika med noll ...

... Ty den enda
möjlighet vi har
att med  säkerhet
kunna känna 
att det finns någonting kvar
som vi har kontroll över
är att acceptera fullt ut
att saker och ting
ej någonsin blir som
vi från början planerat
och att vi därför 
istället redan från början
förbereder oss på
det enda vi vet 
med allra största säkerhet ...

... Det kommer att hända
saker och ting
på vägen 
innan allt är över
och det är det enda
vi egentligen behöver
vara medvetna om ...

... Ty
om vi likväl
låter oss själva tro
och invaggar oss i säkerhet
med att vi har kontroll
över någonting
i denna vår föränderliga verklighet ...

... Då kommer 
med stor sannolikhet
någonting att dyka upp
mitt i det som händer
eller runt omkring
vilket för med sig
att det kanske inte ens
kommer att bli någonting ...

... och då står vi där
med i det närmaste ingenting ...

och får börja om
med att rensa upp
i den uppkomna sörjan
innan vi förhoppningsvis
lite klokare än vad vi varit förut
kan få möjlighet att börja om ...

... för att kunna nå ett bättre
och mer lyckat slut ...

 

______________________________
Publicerad här tidigare i september 2013
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 21 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2024-02-25 04:19Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP