Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Skottdag och dess betydelse


Leap Day and its Significance Feb 29

February 29, a day so rare

That comes and goes with four long years between
A chance for women to propose with care
And hope their lovers will not be too mean

Some say a gift or fine is due if no
The man rejects the offer with disdain
But others think that love should freely flow
And not be bound by custom or by gain

But leap day also brings some trouble too
For those who trust the machines and their code
They may forget to add the extra day
And cause a glitch or error to explode

So celebrate this day with joy and grace
But also check your systems just in case:
***
Språngdag och dess betydelse
29 februari, en dag så sällsynt

Det kommer och går med fyra långa år emellan

En chans för kvinnor att fria med omsorg

Och hoppas att deras älskare inte kommer att vara för elakaVissa säger att en gåva eller böter ska betalas om nej

Mannen avvisar erbjudandet med förakt

Men andra tycker att kärleken ska flöda fritt

Och inte vara bunden av sedvanor eller av vinningMen skottdagen ger också en del problem

För dig som litar på maskinerna och deras kod

De kanske glömmer att lägga till den extra dagen

Och få ett fel eller ett fel att exploderaSå fira denna dag med glädje och nåd

Men kontrollera också dina system för säkerhets skull
Bunden vers (Sonett) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 42 gånger
Publicerad 2024-02-28 12:12Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP