Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Here’s a lyrical poem inspired by the phrase “,” which translates to “freedom has appeared but justice has died”


"friheten uppstod, men rättvisan dog"(eng & sv)

Here’s a lyrical poem inspired by the phrase “”
which translates to “freedom has appeared but justice has died”

In the dawn's soft light, freedom took its flight,
On wings of gossamer, sheer and bright.
It soared above the lands, wide and far,
A beacon of hope, like a guiding star.

But in the shadowed nooks, justice lay still,
Its voice silenced, against its will.
The scales unbalanced, the sword unraised,
In the silence, no anthems of fairness blazed.

Where freedom blooms, should justice not stand?
Hand in hand, across the land?
For one without the other is a hollow cry,
A bird with one wing, not meant to fly.

So let us seek the path where both may thrive,
In harmony, together, alive.
For freedom's worth is measured true,
When justice's breath renews its hue.

***

Här är en lyrisk dikt inspirerad av frasen "friheten gick förlorad med friheten dog",
som översätts till "friheten uppstod, men rättvisan dog"

I gryningens mjuka ljus tog friheten sin flykt,
På töntiga vingar, rent och ljust.
Svävade över länderna, brett och långt,
En ledstjärna av hopp, som en ledstjärna.

Men i de skuggiga hörnen låg rättvisan stilla,
Hans röst tystnade mot hans vilja.
Vågen obalanserad, svärdet ohöjt,
I tystnaden tändes ingen rättfärdighetshymn.

Där friheten frodas, borde inte rättvisan stå?
Hand i hand, över hela landet?
Ty det ena utan det andra är ett tomt rop,
En fågel med en vinge, inte avsedd att flyga.

Så låt oss leta efter hur vi båda kan blomstra,
I harmoni, tillsammans, lev.
Eftersom värdet av frihet mäts sant,
När rättvisans andetag förnyar sin nyans.

 
Fri vers (Fri form) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 44 gånger
Publicerad 2024-04-10 11:45Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP