Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


The changing trends in relationships and marriage among Romanians.


Situationships, new type of relationship without obligation

 

Marriage Decline: The number of marriages has decreased by 15% compared to 2023.
Rising Divorces: There’s an increase in divorces, with a ratio of 20,000 divorces per 100,000 marriages.
Situationships: A new type of relationship without obligations, termed ‘situationship’, is becoming more popular, especially on social media.
Long-term Relationship Qualities: Commitment, altruism, and shared values are key for lasting relationships, according to the American Institute of Family Research.
The article also includes a video and mentions various individuals’ experiences with marriage and divorce.A situationship is a relationship that has not yet been defined. It falls somewhere between a friendship and a romantic relationship, where both people involved have feelings for each other, but there is no commitment. In a situationship, the following characteristics are common:

The relationship is undefined: You and your partner may not have had the “What are we?” conversation to define the relationship, set expectations, and outline boundaries.
There’s no consistency: It can be hard to know what to expect from your partner—when you’ll see them next, how long they’ll take to respond to a text, or whether they’ll make the effort to reach out.
No mention of the future: Unlike committed relationships, there’s typically no discussion of the future in a situationship.
The connection is superficial: Emotional depth may be lacking, and personal questions might go unanswered.
The relationship is based on convenience: Plans are often made spontaneously based on convenience.
It’s not exclusive: One or both partners may be seeing other people.
There isn’t much follow-up: While in person, you may be in “relationship mode,” but apart, communication may revert to a more casual tone.

***

De förändrade trenderna i relationer och äktenskap bland rumäner.

Äktenskapsminskning: Antalet äktenskap har minskat med 15 % jämfört med 2023.
Stigande skilsmässor: Det finns en ökning av skilsmässor, med ett förhållande på 20 000 skilsmässor per 100 000 äktenskap.
Situationsförhållanden: En ny typ av relation utan förpliktelser, kallad "situationsskap", blir mer populär, särskilt på sociala medier.
Långsiktiga relationsegenskaper: Engagemang, altruism och delade värderingar är nyckeln för varaktiga relationer, enligt American Institute of Family Research.
Artikeln innehåller också en video och nämner olika individers erfarenheter av äktenskap och skilsmässa. En situation är ett förhållande som ännu inte har definierats. Det hamnar någonstans mellan en vänskap och en romantisk relation, där båda inblandade har känslor för varandra, men det finns inget engagemang. I en situation är följande egenskaper vanliga:

Relationen är odefinierad: du och din partner kanske inte har haft "Vad är vi?" samtal för att definiera relationen, sätta förväntningar och dra gränser.
Det finns ingen konsekvens: Det kan vara svårt att veta vad du kan förvänta dig av din partner – när du kommer att se dem härnäst, hur lång tid det kommer att ta att svara på ett sms eller om de kommer att anstränga sig för att nå ut.
Inget omnämnande av framtiden: Till skillnad från engagerade relationer, finns det vanligtvis ingen diskussion om framtiden i en situation.
Sambandet är ytligt: känslomässigt djup kan saknas, och personliga frågor kan förbli obesvarade.
Relationen bygger på bekvämlighet: Planer görs ofta spontant utifrån bekvämlighet.
Det är inte exklusivt: En eller båda partnerna kanske träffar andra människor.
Det finns inte mycket uppföljning: Medan du är personlig kan du vara i "relationsläge", men förutom det kan kommunikationen återgå till en mer avslappnad ton.

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 36 gånger
Publicerad 2024-04-10 21:37Bookmark and Share


  Jeflea Norma, Diana. VIP
https://www.dailymail.co.uk/news/article-13292521/Saudi-Arabia-forced-scaleback-Line-project-NEOM.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR19vzOqmIVF62HhFzfaEUe9zFAR3pbdpcA0jGLdYc4EAMU9yqpbjdwHRj4_aem_AbVdqQyePsTf_0kqEQMgBgSdwhLcETOFQa01hQ1mbEtpZmB5cD_0_isodNqL46f4nPKPvyTpDxVLzxdl_yTPUPCA

2024-04-10
  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP