Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


ode to the fleeting beauty of snowflowers in the embrace of spring.


**Spring's Kiss**

 

Whispers of warmth on a cold morning's breath,
Spring's tender kiss awakens the earth.
Snowflowers bloom, a white tapestry,
Woven by winter, now set free.

Beneath the sun's soft, golden gaze,
Icy petals melt away.
Each drop a promise, a secret told,
Of life reborn from winter's hold.

In the dance of seasons, a fleeting glance,
Snowflowers in spring's sweet romance.
A kiss, a sigh, a fond farewell,
As spring's embrace casts its spell.

So let us cherish this brief delight,
The snowflower's bloom 'neath spring's light.
For as seasons turn and memories flow,
We'll recall the kiss 'neath the melting snow.

*

ode till snöblommornas flyktiga skönhet i vårens famn.


**Vårkyss**

Viskningar av värme på en kall morgons andetag,
Vårens ömma kyss väcker jorden.
Snöblommor blommar, en vit gobeläng,
Vävd av vintern, nu frigiven.

Under solens mjuka, gyllene blick,
Isiga kronblad smälter bort.
Varje droppe ett löfte, en hemlighet berättad,
Av liv återföds från vinterns håll.

I årstidernas dans, en flyktig blick,
Snöblommor i vårens ljuva romans.
En kyss, en suck, ett förtjust farväl,
När vårens famn förtrollar.

Så låt oss vårda denna korta glädje,
Snöblommans blomning 'under vårens ljus.
För när årstiderna vänder och minnen flödar,
Vi kommer att minnas kyssen under den smältande snön.
Fri vers (Fri form) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 29 gånger
Publicerad 2024-04-11 05:52Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP