Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


STUDENTER OFFRAR SINA KARRIÄRER FÖR FRED

I den destruktiva tidsanda som råder
i världen bland politiska makthavare
i främst Usa,Ryssland,Uk,Germany
och Israel offrar den nuvarande gene-
rationen studenter sina karriärer och
därmed sin framtid som de ändå inte
ser någon mening med att stödja ett
land som försörja sig på krig och folk-
mord där skillnaden på vad som är
demokrati och diktatur blivit uppen-
barad,där respektive land inte repres-
senterar några lämpliga förebilder för
sina barn,
och den generation som nu reser sig
emot sina makthavare gör detta emot
en maktstruktur som utgör ett hot mot
allt vad mänskliga rättigheter står för.

Makthavare som styrs av psykotiskt
religiös hysteri och politiskt envälde
bör avlägsnas från sina befattningar
och underkastas medicinsk tvångs-
vård med chockterapeutiska behand-
lingar som efter de blivit någorlunda
friskförklarade skall dömas till livstids
fängelseinternering i isoleringscell
på vatten och bröd.

Men det finns intet straff som kan
släcka den hämndlystnad inför vad
palestinska folk utsatts och utsätts
för och den är odödlig.-
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 33 gånger
Publicerad 2024-05-03 22:06Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP