Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


OM ISRAEL VÅGADE SE SIG SJÄLV I EN SPEGEL

Trots sin israeliska identitet tvingades
Haim Bresheeth 1946-prof,författare,
filmregissör och antisionist till exil i
Storbritannien för sin antisionistiska
ståndpunkt och yttranden av att Israel
och Palestina är ett land och inte två
där det varken funnits en palestinsk
eller israelisk stat mer än som utopi
samtidigt som israeler hävdar sin egen-
mäktiga existens men vägrar erkänna
palestiniers vilket Bresheeth fördömer
som kulturell terrorism där israel har
monopol på yttrandefrihet medan pale-
stinska röster tystas på olika sätt.men
om israel vågade se sig själv i en spegel
skulle det inte känna igen sig som det
patologiskt sjuka och förvirrade samhälle
det blivit genom sin rädsla,dåliga sam-
vete, hybris och paranoia.

Bresheeth menar vidare att det antisemi-
tiska hotet underhålls av Israel själva i
tron av att kunna kamouflera sina brott,
och i övrigt är antisemitismen nödvändig
så länge sionismen existerar även där anti-
semiter inte är intellektuellt bevandrade
utan overifierat generaliserande i all sin
enkelhet men ändå som en säkerhet mot
det sionistiska hotet.-
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 35 gånger
Publicerad 2024-05-15 13:50Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP