Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Rumänien och åtta andra EU-stater vägrade att underteckna deklarationen som främjar HGBTIQ+-politik


Rumänien + 8 EU-stater vägrade främja HGBTIQ+-politik

Rumänien och åtta andra EU-stater vägrade att underteckna deklarationen som främjar HGBTIQ+-politik
2024-05-18 | 17:28

Rumänien och åtta andra EU-stater vägrade att underteckna en deklaration till förmån för främjande av HGBTIQ+-politik, som presenterades för medlemsländerna på fredagen av det belgiska ordförandeskapet i EU-rådet.

Uttalandet upprättades med anledning av den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi, som firas årligen den 17 maj, meddelar APA- och ANSA-byråerna.

I deklarationen förbinder sig undertecknande stater att genomföra nationella strategier till förmån för HBT+-personer och att agera för utnämningen av en ny kommissionär för jämställdhet i EU-kommissionen, vilket blir resultatet av valet till Europaparlamentet i juni.

Undertecknarna uppmanar också kommissionen att fullfölja och implementera en ny HGBTIQ-rättighetsstrategi under den kommande lagstiftaren, allokera tillräckliga resurser och engagera sig i det civila samhället.

Vid högnivåmötet i fredags där deklarationen presenterades betonade Belgiens statssekreterare för jämställdhet, Marie-Colline Leroy, att det belgiska ordförandeskapet i EU:s råd har beslutat att sätta frågan om HBT+ rättigheter i centrum på den europeiska agendan.

De undertecknade deklarationen för främjande av rättigheterna för LGTB+-personer: Österrike, Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige.

***
HBT Ryssland
Det ryska justitieministeriet uppmanar till HBT-förbud för "extremism"

Det ryska justitieministeriet meddelade på fredagen att det begärde ett förbud mot "extremismen" av den "internationella HBT-sociala rörelsen" och att en utfrågning i detta avseende är planerad till den 30 november vid den ryska högsta domstolen ministeriet anger inte om den riktar sig till HBT+-rörelsen på ett generellt sätt eller om den riktar sig till en eller flera specifika organisationer.

"Justitieministeriet lämnade in en administrativ begäran till Högsta domstolen (...) för att klassificera den internationella sociala hbt-rörelsen som extremist och att förbjuda dess verksamhet på Ryska federationens territorium", meddelade han Ryssland, som står som en moralens försvarare inför det dekadenta västerlandet, multiplicerar den sina konservativa åtgärder riktade mot HBT+-samhällen och säger att den därmed skyddar barn inför beteenden som anses avvikande.

För människorättsförsvarare för Vladimir Putin och hans regim en homofobisk och transfobisk politik, skriver AFP, "Den ryska makten glömmer än en gång att medlemmar av HBT+-gemenskapen är människor, medborgare i detta land precis som andra. Och nu gör de det" inte bara vill få oss att försvinna från det offentliga rummet, men också förbjuda oss som social grupp", reagerade Dilia Gafurova, chef för "Sphere"-fonden, en förening för försvar av HBT+-rättigheter i Ryssland.

"Detta är ett typiskt mått på repressiva och odemokratiska regimer: förföljelsen av de mest utsatta", fortsatte hon och lovade att kämpa för HBT+-rättigheter i Ryssland.
Övriga genrer (Essä/Recension) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 35 gånger
Publicerad 2024-05-19 02:39Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP