Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


USA ISRAEL OCH RYSSLAND STÄLLD INFÖR JURISDIKTIONEN

Med politikers giftiga retorik för-
vandlas ofta lögnen till en sanning
som upprepas så ofta att den blir
en sanning men bara tills den ska
prövas i praktiken där bevisligt
säkra fakta kan skingra ologiska
lögner ifrån den logiska sanningen,
då aktörer inom en korporations
jurisdiktion därstädes initierar
insyn i en ologisk hantering av
sakernas egentliga tillstånd där
Internationella brottmålsdomstolen
(ICC) med artikel 5 i Romstadgan
undertecknats av fn 125 stater
där endast Usa,Israel,Ryssland
och Sudan av vissa anledningar
avstått ifrån ett ratificerat under-
tecknande,
vilket man kan dra vissa slutsatser
om varför med tonvikt på världens
tillstånd där dessa länder valt att
istället bereda sig stor handlings-
frihet i den anarkistiska nihilismens
kriminalantropologiska generering
däri dess identiskt biologiska arv
indirekt härledas till dess degenera-
tiva atavism som efterlysta av hela
världen registrerade som farliga för
sig själva och omvärlden.

-

-
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 24 gånger
Publicerad 2024-05-22 10:57Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP