Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Repatriering av rumäner som dog utomlands bekostad av Staten

Till sist, en kristen lag i Guds namn, se varför jag skriver krönikan på ett annat främmande språk, ibland har vi mänskliga nyheter som definierar det rumänska folket.

Repatriering av rumäner som dog utomlands, bekostad av rumänska staten.

Senaten antog lagförslaget 2024-05-27 | 18:22.

Senatorerna antog på måndagen ett lagstiftningsprojekt angående den rumänska statens andel av utgifterna som orsakats av repatrieringen av rumänska medborgare som dog utomlands.


Lag 19/2008 om konsulära tjänster för vilka avgifter tas ut och nivån på konsulära avgifter vid Rumäniens diplomatiska beskickningar och konsulära kontor utomlands ändras också.

Projektet, initierat av PSD-ställföreträdaren Alfred Simonis, föreskriver att den rumänska staten kommer att bära kostnaderna för repatriering av rumänska medborgare som dog utomlands, på begäran av familjerna, inom gränsen 5 000 euro för varje medborgare som hamnar i detta. situationen, som införs och eventuellt som de belopp som överstiger detta tak ska bäras av de konsulära avgifterna.

"Ett av de stora problemen som anhöriga till de som dog utanför landets gränser står inför är deras repatriering. Kostnaderna för repatriering är mycket höga, vi skulle till och med kunna säga oöverkomliga för många av våra landsmän som åkte för att arbeta utomlands. Familjerna lämnade i länder befinner sig ofta i en situation av att anlita sina medborgares hjälp för att av skäl skaffa de nödvändiga beloppen för att täcka dessa kostnader.

Projektet lades fram för debatt och omröstning i kammarens plenarsession, för beslutsfattande i detta ärende.
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 9 gånger
Publicerad 2024-05-27 19:19Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP