Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


DEN JUDISKA STATEN OBLAST I SIBIRIEN

Demokratin i Europa har förlorats
i den egoistiska överlevnadsinstink-
tens girighet och degenererande
omoral av sedeslöshet där EU visat
sig maktlös mot naturen.

Medan arabländernas imperium
växer sig samman i mellersta östern
vinnlägger sig Ryssland om en stor-
makt i Europa medan Israel förlorat
sin existensiella rätt i mellersta östern
och aldrig kommer kunna betala sin
skuld till palestinierna vilket betyder
att Israel begärs i konkurs tillsammans
med sin arvsynd.

Ryssland,Arabemiraten och Kina depor-
terar överlevande Israeler till Ryssland
där ett reservat enkom för judar reserv-
erats benämnt :"judiska autonoma länet"
(oblast)
beläget i sydöstra Sibirien angränsande
till Kina med en yta på ca : 36 000 km
med fn 174 000 invånare där de officiella
språken utgörs av jiddisch och ryska.

Denna judiska fristat inrättades redan
1934 enkom till att förankra judars
autonomi inom gränser för Sovjetuni-
onens direktiv och skapa alternativ till
zionismen.

Det lär inte utgöra någon risk att judar
börjar ockupera några landområden
i Ryssland som de gjort i Israel -Palestina
med tanke på att Ryssland och Kina är
de mäktigast rådande diktaturerna i
världen.

Från pest till kolera brinner Toran och
Koranen i helvetet.

-Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 32 gånger
Publicerad 2024-05-30 15:07Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP