Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
ur Obegripliga analogier


Reflektion kring historia

De människor som levde i antiken

Kände inte till historien

Som vi gör numera

Mycket av det som hänt efter år noll

Har vi påbördats i historie ämnet i skolan

I en mångtydig kostym med flera

Olika historiska tolkningar av vad som hänt

Sedan en del humanister och naturvetenskapare

Gjort historien till en enda röd tråd

Ända tillbaka till begynnelsen

Att finna nya verklighetssammanhang

I det förflutna som grundar sig på

Annat än litterära påståenden

Eller ytliga politiska spekulationer

Utan som grundar sig på

Information och bevisbara fakta

Är sannolikt något mycket svårt

Man kan föreställa sig

Det har pågått intensiva studier

Av historiska händelser

Inom vetenskapliga fakulteter

Under merparten av 1900 talet

Och historieskrivning finns det mycket av

För den som önskar förkovra sig i det förflutna

Vilka var dom som byggde allt det

Vi ser numera i olika städer och på landsbygden??

Det är inte att förglömma vad tidigare

Generationer åstadkommit

För att vi ska ha det som

vi har det numera

 

Taleptox Skrev

Den 20240604

<+>
Fri vers (Prosapoesi) av Taleptox VIP
Läst 20 gånger
Publicerad 2024-06-05 07:44Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Taleptox
Taleptox VIP