Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
is there no connection with then and now on these events, just asking for a friend's curiosity?


8.5 million for a single Nazi text at an EU politics disco.

 finns det inget samband med då och nu på dessa händelser, bara fråga efter en väns nyfikenhet?

SD:s Sven-Olof Sällström är död efter en tids sjukdom, skriver Expressen. Han var 55 år gammal. SD:s Sven-Olof Sällström död: ”Kommer aldrig glömma dig sa Jimmie för 2 månader sedan!

Sällström var fram till nyligen partiets försvarspolitiska talesperson. Han hade en tongivande roll i SD:s sväng i Natofrågan.

"Svens betydelse för Sverigedemokraternas framgångar kan inte nog understrykas, men allt har sin tid. Idag sörjer jag i första hand en kär vän. Vila i frid Sven. Jag kommer aldrig att glömma dig", skriver Jimmie Åkesson på Facebook.

*SD-ledamoten har rätt till 8,5 miljoner i fallskärmsersättning.
SD-politikern David Lång har rätt till en ersättning på 8,5 miljoner kronor efter att han lämnat riksdagen, rapporterar Göteborgs-Posten.

52-åringen kan få pengar fram till pensionen då han varit riksdagsledamot sedan 2010 och därmed omfattas av generösare regler som gällde fram till 2014. Under ett år har han rätt till 80 procent av grundlönen på 75 000 kronor och därefter 66 procent.

Upp till 90 % rabatt - högt betyg, lågt pris

– Det spelar heller ingen roll varför du har lämnat ditt uppdrag, säger Görel Olsson på den norska tjänstepensionsmyndigheten.

Olsson tillägger att avdrag görs om det finns andra inkomster.

Under SD:s valvaka i söndags uppmärksammade Expressen att Lång sjöng en rasistisk text. Dagen efter meddelade partiet att han lämnar riksdagen.

SD's Sven-Olof Sällström is dead after a period of illness, writes Expressen. He was 55 years old. SD's Sven-Olof Sällström dead: "Will never forget that you said Jimmie 2 months ago!

Sällström was until recently the party's defense policy spokesperson. He had a tone-setting role in SD's swing on the NATO issue.

"Sven's importance to the Sweden Democrats' success cannot be emphasized enough, but everything has its time. Today I am primarily mourning a dear friend. Rest in peace Sven. I will never forget you," writes Jimmie Åkesson on Facebook. The SD member is entitled to 8.5 million in parachute compensation.
SD politician David Lång is entitled to a compensation of SEK 8.5 million after he leaves the Riksdag, reports Göteborgs-Posten.

The 52-year-old can receive money until retirement as he has been a Member of Parliament since 2010 and thus is covered by more generous rules that applied until 2014. During one year he is entitled to 80 percent of the basic salary of SEK 75,000 and thereafter 66 percent.

Up to 90% off - high rating, low price

- It also does not matter why you have left your assignment, says Görel Olsson at the Norwegian service pension agency.

Olsson adds that deductions are made if there is other income.

During SD's election vigil last Sunday, Expressen drew attention to the fact that Lång sang a racist text. The following day, the party announced that he is leaving the Riksdag.
Övriga genrer (Översättning) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 29 gånger
Publicerad 2024-06-11 19:28Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP