Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Rollen

Han gav allt och mer än det. Han slet och kämpade som ett djur ensam och kall, ville visa att han var någon att lita på, någon där hon lugnt kunde luta sitt huvud mot hans varma bringa och känna trygghet.
Han försvarade hon, ställde sig som Golikt mot jättarna, inte för att själv dra fördel av det utan för att mana på dem att bry sig och förstå henne.
Men allt han gjorde, all han strävan av att finnas där som den bäste för henne föll i jord så hård så ofruktsam att där kunde inget växa och istället blev han satan förkroppsligad, han som är grunden till allt ont som hänt henne.
Offermanteln fick han ta på sig. Blev dragen i gyttjan som det värsta obetydliga as som finns, blev i hons goda minne sanningen i osanningen. "Det var hans fel" var outtalade ord som hördes i tystnaden.  Men som han en gång lovat sin älskade, att finnas där och försvara henne mot allt ont så tog han den rollen hon gav honom och blev för alla och i evighet satan sig själv
Fri vers av Yang VIP
Läst 33 gånger
Publicerad 2024-06-12 18:40Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Yang
Yang VIP