Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Den här dikten knyter an till svensk sångpsalm sorgen och glädjen från 1682..citerar. Glädjetårar är ett koncept att förvalta.


Glädjetårar

Svensk sångpsalm från 1682 citerar nedan passande livets alla årstider som livstid. Thomas Kingo 1681. Övers. Oskar Wågman 1914, bearb. | Melodi: Svensk folkmelodi.
Avdelning: Nöd och nåd

1 Sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans medgång och motgång här ständigt följs åt.?Skyar med solsken, och suckar med gamman?skiftar alltjämt på vår jordiska stråt.?Silver och gull?stoft är och mull,?himmelen blott är av salighet full.

2 Nyckfull är lyckan till gunst och till tycke,?sorgen tar säte i konungens barm.?Ofta ett bröst under glittrande smycke?gömmer sin oro och hemliga harm.?Allt har sitt,?hårt eller blitt,?himlen allena är sorgerna kvitt.

3 Skönaste rosor på törnbusken glöder,?vackraste ört kan ha gift som förgör.?Kinden kan blomstra om hjärtat än blöder,?morgonens glädje om aftonen dör.?Brusande skär?hotar oss här,?himlen är hamnen där tryggheten är.

4 Ångest kan föda den frid som oss gläder.?Plåga skall vändas i hälsa och hopp,?armodet skrudas i rikaste kläder,?svaghet förvandlas till kraft att stå opp.?Ondskan skall stå?fängslad i vrå.?Detta kan himlen allena förmå.

5 Hur än min lycka och lott här må falla,?efter Guds vilja de faller mig till.?Avund må tömma sin giftiga galla,?världen bedriva sitt spel hur den vill.?Sorgen skall dö,?sällhetens frö?mogna till blomning på himmelens ö.

Thomas Kingo 1681. Övers. Oskar Wågman 1914, bearb. | Melodi: Svensk folkmelodi.
Avdelning: Nöd och nåd

****
Min dikt som anknytning: Glädjetårar

Har du tid och ork,fram med ”glädjetårar” när dom glädjefullt ur hjärtat sprutar fram
kanske lockas med för oftast utmed färden alltid, alltid, glädjen ger ut kan
*
Orkar, till förlåt, förlåter; Förlåten i templet som brast itu
där, som i en flod sorger ebbat försvann i ett nu
*
Orkar ta, se glädjetårarna trilla när i glädjen klivet ut
till exempel i din mark åter (en spontan glädje som oftast som en källa inom)
Doftmarkerar fram och genom i din park

Glitträ ©


Övriga genrer (Visa/Sångtext) av Glitträ VIP
Läst 28 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2024-06-13 09:44Bookmark and Share


    Lena Söderkvist VIP
Två vackra dikter som förskönar och tröstar.
2024-06-15

  Marita Ohlquist VIP
Tycker om din anknytning som förmedlar både glädje och sorg, mörker och ljus.
2024-06-14
  > Nästa text
< Föregående

Glitträ
Glitträ VIP