Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Den perfekta balansen i livet.


Vi är ekot av kärlek förlorat i vinden,
Och avtrycket på det frånvarande bultande hjärtat.
Vi är roten djupt i den bortglömda jorden,
Och drömmen som flyger till himlen oupphörligt.

Vi är tåren som faller i slutet av berättelsen,
Och leendet som övervinner all himmelsk smärta.
Vi är renheten född av kaos och buller,
Och listigheten som döljer en sanning som är för fri.

Vi är ögonblicket som håller evigheten i sina händer,
Och hopp som erövrar alla sorgliga öden, herre.
Vi är de val som formar vårt öde,
Och rädslan som väver vår framtid, tråd för tråd, lutar.

Vi är dansen som aldrig tar slut,
Känslan som bryter till och med genom den tjockaste jorden.
Vi är steget som alltid går framåt,
Och den som stannar kvar, i minnet.

Vi är den perfekta balansen i livets kaos,
Och den mänskliga naturen, med alla dess ofullkomligheter, i evighet.
Vi är, ja vi är, och kommer alltid att vara,
En boksida, en vers, ett öde, ett land utan år.

                                                               ***

The perfect balance in life.
We are the echo of love lost in the wind,
And the imprint of the absent beating heart.
We are the root deep in the forgotten earth,
And the dream that flies to the sky incessantly.

We are the tear that falls at the end of the story,
And the smile that conquers all heavenly pain.
We are the purity born of chaos and noise,
And the cunning that hides a truth that is too free.

We are the moment that holds eternity in its hands,
And hope that conquers all sad fates, lord.
We are the choices that shape our destiny,
And the fear that weaves our future, thread by thread, tilts.

We are the dance that never ends,
The feeling that breaks through even the thickest earth.
We are the step that always moves forward,
And the one that stays, in the memory.

We are the perfect balance in the chaos of life,
And human nature, with all its imperfections, forever.
We are, yes we are, and always will be,
A book page, a verse, a destiny, a land without years.
Fri vers (Fri form) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 14 gånger
Publicerad 2024-06-13 23:02Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP