Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Kanske lite kryptiskt i sig ... Men det finns en hel del texter som handlar mer om människor som missbrukar andras liv här i mina arkiv ... Hösten 2011 och våren 2012 tror jag rymmer en del som förklarar mer ...


Att stjäla ett liv ...

... är ingen konst
för den som är
lite lagom kreativ
har förmåga att lyssna
och ser vilka alternativ
en skvätt tillit
kan bidra till
för att öppna dina arkiv ...

Såväl de stora
som de små ...

De delar 
du ej
ger access till
förbikopplas lätt
på ett synnerligen 
finurligt sätt ...

Det handlar om
att bit för bit
ända från
allra första början
och hela vägen hit
ta vara på den information
som knyter samman
helheten så tillvida ...

... att de delar
vars åtkomst blockerade är
och som skulle kunna
störa den upplagda strategin ...

... så att du ej
längre ens själv
någon nytta av dessa delar kan dra
vilket gör dig till ett lätt byte
om din förövare är
en tillräckligt skicklig utövare
av rollen som ett riktigt stort svin ...

Saknar du ej skyddsbarriär
finner du dig likväl rätt snart 
synnerligen strippad 
både här och där ...

Vill du få närmare information
om hur det kan gå till
behöver du själv först genomgå
hela processen en eller annan gång till
vare sig du det vill eller ej ...

Ty trots att 
någon gjorde så mot mig
medför konsekvenserna
en sådan grad av genans
att detaljerna 
per automatik 
förträngs och förskjuts
ut ur det minnesarkiv
som för mig är tillgängligt ...

... för att skydda mig själv
från det otänkbara
som till skillnad från 
mer normala minnen
ej är tillräckligt förgängligt ...

Tyvärr är det en erfarenhet
vilken är rätt svår att klara sig ifrån ...

... då det bara 
är en sådan person
som missbrukar det otänkbara
vilken denna typ av bedrift kan klara ...

- Då är du liksom ej
särdeles behjälpt av
att vara vare sig 
någon som
har ett gott sunt förnuft
eller
någon som kan skilja mellan
tillitsfull trovärdighet
och
ren och skär väl förtäckt bluff ...

Spelar inte någon större betydelse
huruvida du är tillräckligt tuff
eller ej ...

Det enda som skulle kunna rädda dig
är att se till att inte någonsin blotta
för mycket av de arkiv 
som härbärgerar ditt liv
för någon som visar sig
vara lite väl nyfiken på dig
innan du vet mer säkert
vem denne någon är ...

... och har testat av
om det finns anledning
för dig att känna en sådan tillit
som denne någon erbjuder dig ...

Men det tål att sägas 
både en gång eller fler gånger än så ...

... Ju skickligare du är 
på vad det än är du gör i ditt liv
rent professionellt och intellektuellt ...

... Ju mer attraktiv 
du blir för sådana som
intresserar sig för
att stjäla alternativt kidnappa
en annan människas liv ...

... utifrån ett privat perspektiv ...

 

 

 

______________________________
Tillkom här i oktober 2013
men budskapet saknar bäst före datum

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 37 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2024-06-15 04:20Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP