Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
May your journey be filled with wisdom, compassion, and joy!. *** At 7 o'clock, June 21, 2024, happy birthday


The Essence of Time. Happy birthday!

 

In the quiet dawn of numbered years, I wake to muted birthday cheer. A cake adorned with daisies bright, Swedish flags and steaming cups of light.

The universe whispers secrets true, A magic number, a gift anew. I count my days, both past and yet to be, And find more memories than future glee.

Like a child with candy in hand, I savored life’s sweetness, grand. But now, with fewer candies left to taste, I slow, savoring moments, not in haste.

No time for mediocrity’s dull embrace, Nor ego parades in meeting space. Endless conversations, vain and hollow, I leave behind, seeking depth to follow.

Chronological age need not define, For maturity lies beyond the line. Away from inflated self-importance, I seek souls that dance with resonance.

Human hearts that laugh at their own flaws, Choosing truth over power’s applause. Responsibility, dignity, and grace, These are the paths where I find my place.

Life’s blows have taught me well, To grow with kindness, stories to tell. Yes, I’m in a hurry—to live, to learn, To touch hearts, for that’s where we truly discern.

So let’s embrace the essence of our days, In laughter, love, and heartfelt praise. For what matters most, in this fleeting rhyme, Is how we live—the strength of our time. 

(At 7 o'clock, June 21, 2024, happy birthday is heard on mute, I woke up and realized that I was being celebrated with a cake and a daisy with the Swedish flag wrapped in steaming cups of coffee, thank the universe for the magic number receiving a kiss:  Happy birthday! so well known already, from 1983)

                                                     ***

Tidens väsen. Grattis på födelsedagen!


I den stilla gryningen av räknade år vaknar jag till dämpad födelsedagsjubel. En tårta prydd med ljusa prästkragar, svenska flaggor och rykande bägare av ljus.

Universum viskar sanna hemligheter, Ett magiskt tal, en gåva på nytt. Jag räknar mina dagar, både förflutna och ännu att vara, och hittar fler minnen än framtida glädje.

Som ett barn med godis i handen njöt jag av livets sötma, storslaget. Men nu, med färre godis kvar att smaka, saktar jag ner, njuter av stunder, inte i all hast.

Ingen tid för medelmåttighetens tråkiga famn, inte heller egoparader i mötesrum. Ändlösa samtal, fåfänga och ihåliga, lämnar jag bakom mig och söker djup att följa.

Kronologisk ålder behöver inte definiera, För mognad ligger bortom gränsen. Bort från uppblåst självvikt söker jag själar som dansar med resonans.

Människohjärtan som skrattar åt sina egna brister, Väljer sanning framför maktens applåder. Ansvar, värdighet och nåd, Det här är vägarna där jag hittar min plats.

Livets slag har lärt mig väl, Att växa med vänlighet, historier att berätta. Ja, jag har bråttom – att leva, lära mig, beröra hjärtan, för det är där vi verkligen urskiljer.

Så låt oss omfamna kärnan i våra dagar, i skratt, kärlek och innerlig beröm. För det som betyder mest, i detta flyktiga rim, är hur vi lever – vår tids styrka.

(Klockan 7, 21 juni 2024 hörs grattis på födelsedagen på mute, jag vaknade och insåg att jag firades med en tårta och en tusensköna med svenska flaggan insvept i rykande koppar kaffe, tack universum för det magiska numret som får en kyss: Grattis på födelsedagen så välkänd redan från 1983)

 
Fri vers (Fri form) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 17 gånger
Publicerad 2024-06-21 08:08Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP