Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Det står en ängel vid min dörr

 

Det står en ängel vid min dörr och är så vit som den renaste snö
Mitt hjärta hoppar till, min tro grodde av detta lilla frö
Men inte kan man säga att änglar finns, detta är ju bara en inre tro
Som för oss vidare i ett större perspektiv där vi i framtiden ska bo.
Trodde jag. Men så står hon här då. Hon berättar att det var ett himla sjå att anpassa sig till jordelivet. Det här med att bära vingar, är ju lite uppseende väckande, om man så säger. Därför så har hon vikt dom framåt, och bundit dem in mot magen. Ja, det verkar lite opraktisk det hela. Just denna ängel så presenterade sig som min skyddsängel när hon knackade på dörren. Det är ju lite ovanligt att få änglabesök, om jag så säger. Jag kollade upp lite om änglar så:

 

Änglarnas historia är ju gammal och religiöst sprängfylld. Men sekulariseringen har ingalunda gjort änglarna obetydliga. De har sentimentaliserats som bokmärken och juldekorationer. I reklamen likaväl som i poesin och popmusiken har de blivit symboler för längtan och trygghet.
Alltjämt är änglarna symboler för uppenbarelser, underverk och tillit. De är ett slags mellanväsen, ibland blott ande och förnimmelse, ibland kropp och handling. De kommer och går. De är fjärran och närvarande. 
Deras utbredda skepnad är skir och skör, vit och ren, något glatt, som om världens smuts skall falla av ljusets budbärare. Rör mig icke. Detta är inte riktigt denna världen.
Men bakom, under denna genomskinlighet, skymtas en mörk kropp. Kan det finnas en historia, en omtalad händelse, en åskådliggjord myt? Aha, Ikaros med honungsvingarna. Här har vi honom innan de smalt i solen, i den förhoppningsfulla stunden före -.
Så sant: änglar kom med både livets och dödens bud. Varje människa har både en god och en ond ängel. Och Ikaros, han var den mänskliga fåfängan.
Änglar och myter är till för att användas. Vi tar fram dem och tar bort dem allt efter behov och läggning.

Så jag tar emot min ängel som går genom rummet. Och en plötslig tystnad infinner sig. Men jag inser att med en ängel med sig så kan man leva lugnt ifall hela världen vänder sig mot en.
Övriga genrer av Mr Lindemann VIP
Läst 358 gånger och applåderad av 15 personer
Publicerad 2008-10-14 15:58

Författaren Mr Lindemann gick bort 2012. Texterna finns kvar på poeter.se som ett minnesmärke på den avlidnes och/eller de anhörigas begäran.Bookmark and Share


  Fokus
Fint skriven text i all sin lågmäldhet och kraftfullhet. Finns just inget människan inte har lyckats tjäna pengar på.
2008-10-14

  Sladjana Zubcevic VIP
Så vackert.
2008-10-14

    ej medlem längre
Jättefint!
2008-10-14

  kärleks ängel
Tack för den finna beskrivning.
Jag har en stark tro att änglar finns !
Jag har en som kanske jag delar med många men den finns bara för mig i min tro
2008-10-14

  the apache kid VIP
"Men jag inser att med en ängel med sig så kan man leva lugnt ifall hela världen vänder sig mot en." I believe that this is the
God's honest truth...apache
2008-10-14
  > Nästa text
< Föregående

Mr Lindemann
Mr Lindemann VIP