Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
Hjälp Kontakta oss Anmäl Riktlinjer Villkor Om oss

« Tillbaka till hjälpen


Behåller jag upphovsrätten till mina texter?


Upphovsrätt är ett idag komplicerat juridiskt område, vi kommer i denna artikeln försöka ta upp relevanta aspekter av upphovsrätten för poeter.se och dig som publicerar texter här.

Det finns två typer av upphovsrätt ekonomisk och ideell. Den ekonomiska upphovsrätten innebär att man har rätten att ta betalt för användandet av verket. Den ekonomiska upphovsrätten kan helt eller i delar överlåtas till andra fysiska och/eller juridiska personer. Den ideella upphovsrätten existerar främst i europeiska länder, bland annat Sverige, och innebär att upphovspersonen har rätt att uppges som upphovsperson till verket när det publiceras, framförs eller visas. Den ideella upphovsrätten kan inte överlåtas och kan aldrig innehas av en juridisk person.

När du publicerar texter på poeter.se gör vi inga anspråk på vare sig din ekonomiska eller ideella upphovsrätt. Det enda du ger oss är en icke exklusiv rätt att ersättningsfritt visa dina texter i våra tjänster. Detta är dock en sak du alltid bör kontrollera i de tjänster du använder på Internet. Många, särskilt amerikanska, Internettjänster har användarvillkor om ger dem rätten att sälja vidare saker man publicerar där. Bland annat både Facebook och Google har skrivningar i sina villkor som möjliggör detta, även om båda har hävdat att skrivningen inte är till för det ändamålet.

Det finns två viktiga parametrar rörande upphovsrätt, verkshöjd och publiceringsdatum. Verkshöjd innebär att verket ska visa upp originalitet och/eller individuell särprägel som ett resultat av upphovsmannens kreativa skapande. Verket måste alltså anses vara tillräckligt unikt och nyskapande för att anses skyddas av upphovsrätten. Var denna gräns är går inte exakt definiera utan är något som vägs från fall till fall vid en juridisk tvist.

Upphovsrätten gäller automatiskt så fort du skapat något som kan anses uppnå verkshöjd, du behöver inte ansöka om upphovsrätt eller hävda den genom att skriva ett © eller liknande. Vid en tvist blir därför bevisat publiceringsdatum väldigt viktigt, eftersom den som kan anses ha skapat verket först också är den som anses vara upphovsrättsinnehavare. Om du t.ex. har en text liggande i en byrålåda i 10 år och någon plötsligt ger ut den som en bok. Hur bevisar du då att du faktiskt skrev den 10 år tidigare?

Genom att publicera en text på poeter.se offentliggör du ditt verk och kan därmed bevisa ett publiceringsdatum. För att styrka din upphovsrätt ännu mer har vi även infört möjligheten att identifiera ditt konto. Genom publiceringen offentliggör du ditt verk, men om detta är genom ett anonymt konto hur bevisar du då att kontot är ditt? För att identifiera ditt konto går du in på Min sida och Inställningar.