Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
Hjälp Kontakta oss Anmäl Riktlinjer Villkor Om oss

Riktlinjer

Välkommen till Poeter.se!
Här skriver vi poesi. Läser, kritiserar och hjälper varandra att utvecklas. Poeter.se är en skrivarsida för alla och som medlem godkänner du och visar respekt för sidans medlemmar och regler.

Text och kritik
För att din text lättare skall hitta läsare kategoriserar du din text. Våra huvudkategorier är: Bunden vers, Fri vers, Prosa och Andra genrer.

Till dessa kategorier kan du även ge din text en underkategori för att ytterligare klassificera formen. Exempelvis kan du publicera en text som bunden vers med underkategorin Haiku.

Vill du också beskriva innehållet eller ämnet på din text använder vi Taggar, ett nyckelord som du själv väljer och som används för att du lättare skall kunna hitta de ämnen som intresseras dig.

Efter läsning ger vi textkritik på Poeter.se för att hjälpa varandra utvecklas i vårt skrivande.

Försök att hålla textkritiken konstruktiv, dvs berätta vad du tyckte om texten, vad som var bra och dåligt och hur det kan förbättras. I största möjliga mån skall debatter föra i Poeter.se:s forum och inte under den publicerade texten.

Var vänlig kritisera texten inte personen som skrivit den.


Forum, kalendarium och övrigt
Vill du diskutera poesi, hur kritik skall skrivas, ge tips om läsvärda texter, böcker eller poeter görs detta i Poeter.se:s forum. Det är också i forumet du skriver din kritik på hur Poeter.se fungerar, ställer frågor eller kommer med förbättringsförslag till sidan.

Vill du informera om en poesiträff, diktuppläsning eller annat poesikultur-evenemang gör du detta i Poeter.se:s kalendarium.

De saker som inte är poesi, textkritik eller forumsdiskussioner anpassar vi till interna meddelanden.


Konflikter
Skulle du hamna i konflikt med en annan medlem på Poeter.se och konflikten inte kan lösas genom en samlad diskussion finns möjlihet blockera för fortsatt kommunikation. För att förhinda konflikter undvik att publicera personliga texter, respektera ett nej och använd Poeter.se:s funktioner med omtanke.

Om en medlem bryter mot Poeter.se:s villkor eller missbrukar sidan finns möjlighet att rapportera detta till Poeter.se:s ledning.

I första hand strävar Poeter.se:s ledning att föra en dialog med poeterna och upplysa om en medlem felaktigt brukar sidan. Däremot när användandet tydligt går emot sidan villkor eller att syftet med Poeter.se missbrukas kommer en varning utdelas. Fortsätter missbruket följs detta av en temporär avstängning och slutligen ett avslut av medlemmens användarkonto.
I fall som är tveksamma eller komplicerade har Poeter.se tillgång till en etikgrupp. Denna grupp är en samanstättning av olika kompetensområden för att på bästa sätt uppnå Poeter.se:s stadgar.