Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
Hjälp Kontakta oss Anmäl Riktlinjer Villkor Om oss

Villkor

Senaste uppdaterad 2018-05-22

Genom att använda Poeter.se samtycker du till att följa våra villkor.

Poeter.se har rätten att förändra villkoren och samtidigt skyldigheten att meddela detta för sina användare.
Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du en sådan villkorsförändring.

Om du som medlem bryter mot nedanstående villkor har vi rätten att utdela varningar, temporärt låsa eller att avveckla ditt konto.


Svensk lag gäller för användaravtalet inklusive dessa Villkor. Talan om giltighet, tolkning eller tillämpning av användaravtalet och dessa Villkor, samt rättsförhållanden som uppstått härav, skall väckas vid Helsingborgs tingsrätt.


1. Användarkonton
  1.1 Det är inte tillåtet att registrera flera olika konton på Poeter.se. Det är inte heller tillåtet att registrera ett gemensamt konto för flera personer. Poeter.se är en sajt där ett konto är en person.
  1.2 När du skapar ett användarkonto på poeter.se väljer du ett användarnamn. Vi har rätt att ändra ditt användarnamn om vi anser det olämpligt.
  1.3 Du förbinder dig att vara aktsam om dina inloggningsuppgifter och inte använda dig av ett lösenord som är lätt att knäcka.
  1.4 Du kan när som helst avsluta ditt konto. Detta innebär dock inte att all data du skapat hos oss garanterat raderas. Vår rekommendation är du själv raderar det du anser är av vikt. Vi kommer anonymisera din data så långt det går.
  1.5 Du får inte uppsåtligen eller av oaktsamhet i ditt användande göra så att de tjänster du använder hos oss blir avbrutna eller skadade. Följaktligen är det förbjudet att kommunicera med Poeter.se via skript, program och andra automatiserade metoder om detta sker på ett sätt som påverkar tjänsternas prestanda och åtkomstbarhet. Automatisering är även förbjuden för insamling av data från Poeter.se som skall användas för att på något sätt skada Poeter.se eller dess användare.


2. Personuppgifter
  2.1 Syftet med Poeter.se lagring och behandling av personuppgifter är att kunna erbjuda användarna en kraftfull och enkel tjänst och en trygg upplevelse.
  2.2 Du väljer själv som användare vilken personlig information du vill visa på Poeter.se. Insamlade personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part.
  2.3 Vi skall aktivt verka för att skydda dina användaruppgifter. Om dina användaruppgifter kommer i orätta händer kan vi dock ej hållas ansvarig för det (så länge vi inte brutit mot svensk lag).
  2.4 Du har alltid rätt att begära ut, få dina personuppgifter korrigerade eller borttagna från poeter.se.
  2.5 Vid skapandet av ditt konto uppger du en e-postadress, denna används på Poeter.se för att unikt identifiera dig. Poeter.se kommer under inga omständigheter överlåta de e-postadresser som samlas och lagras. E-postadresserna används enbart i fråga om drift av Poeters plattform för publicering och hantering av texter, medlemmar och medlemskap.
  2.6 För att säkerställa missbruk av ditt konto sparas den IP-adress du loggar in. Genom att använda poeter.se sparas din interaktion med sidan, dina texter, kommentarer, inlägg, vilka texter du läser, applåderar, bokmärker och vilka sidor du besöker. Om du gör en beställning av medlemskap eller annan vara på poeter.se lämnar du dina leveransuppgifter. Du har själv valet att lagra din identitet hos poeter.se för att kunna stärka ditt kontos identitet.
  2.7 Om du någonstans på Poeter.se tar upp några känsliga personuppgifter om dig själv, som behandlas i dataskyddsförordningen, ger du Poeter.se tillåtelse att lagra och behandla dessa. Exempel på uppgifter som räknas som känsliga personuppgifter är etnicitet, politiska åsikter, religösa och filosofiska övertygelser, fackföreningstillhörighet, hälsa och sexualliv.


3. Publikationer
    Med publikationer menar vi all form av textburen information oavsett form; texter, kommentarer, foruminlägg. Med publikationer menar vi även bilder, fotografier, filmer, ljudupptagningar och andra medier som förekommer på Poeter.se.

  3.1 Det är av vikt att publiceringar på Poeter.se följer svensk lag. Yttrandefrihet på sajten är en fundamental hörnsten, men kan stundom begränsas genom avpublicering, om publiceringen passerar gränser för vad som är etiskt försvarbart i enlighet med Poeter.se syfte, intentioner och praxis.
  3.2 Du ansvarar själv för att dina publikationer uppfyller de villkor som finns på Poeter.se.
  3.3 Du måste själv vara upphovsrättsägare till de publikationer du laddar upp till Poeter.se.
  3.4 Du ansvarar själv för att din publikation ur en upphovsrättslig synpunkt är publicerbar på Poeter.se. Poeter.se tar inget ansvar om sådant tillstånd saknas.
  3.5 Om flera personer har skapat en publikation tillsammans har samtliga medförfattare rätt att publicera denna. Samtliga medförfattarna skall då också anges.
  3.6 Du bibehåller din upphovsrätt till uppladdade publikationer på Poeter.se. Dock ger du oss rätten att icke exklusivt använda dessa publikationer i alla Poeter.se tjänster som utvecklas. Denna rätt upphör om du raderar publikationen från Poeter.se. Viktigt att poängtera är att Poeter.se inte på något sätt genom detta ges tillåtelse att sälja dina publikationer eller överlåta dem till tredje part, vår rätt och våra intentioner sträcker sig enbart till att möjliggöra för andra människor att ta del av dem.
  3.7 Det är inte tillåtet att via publikationer röja en annan Poeter.se-medlems identitet eller personliga förhållanden utan dennes medgivande.
  3.8 Det är inte tillåtet att utan motparts medgivande publicera konversationer eller utdrag ur konversationer som skett via nätet, exempelvis via E-post, Facebook eller MSN. Detta gäller även om anonymisering förekommit av namn, e-postadresser och liknande privat information.
  3.9 Ryktesspridning, smutskastning och liknande företeelser kan ses som ärekränkning alternativt förtal. Att via interna texter, forumet eller andra kommunikationsvägar på Poeter.se sprida tveksamma uppgifter om en person ses inte som acceptabelt.


4. Texter
  4.1 Citat i texter skall ha en tydlig källhänvisning. En källhänvisning skall anges i direkt anslutning till texten och skall innefatta en tydlig referens till originaltexten, vem författaren är och när den är skriven.
  4.2 En text skall placeras i en kategori som speglar textens innehåll och form.
  4.3 Informationstexter om poesiträffar eller annan poesirelaterad information skall publiceras i Poeter.se kalendarium. Förslag på förbättringar, klagomål, köp/sälj-information, frågor och liknande skall publiceras i forumet.


5. Bilder, filmer och fotografier
  5.1 Logotyper och bilder som representerar företag/organisationer får ej publiceras utan företaget/organisationen och Poeter.se redaktions medgivande.
  5.2 Bilder/filmer/fotografier med barnpornografiskt innehåll kommer att polisanmälas.


6. Kommentarer
    Kommentarerna på Poeter.se är tänkta att vara en hjälp till den som vill utveckla sin text och sitt skrivande.

  6.1 Kommentarer på en text skall behandla texten, inte person.
  6.2 Kommentarer på medlemmars texter skall vara sakliga. En diskussion får gå vilt till men skall behandla texten och dess innehåll.


7. Stödmedlem
    På Poeter.se finns två typer av medlemskap, ett grundmedlemskap och ett stödmedlemskap (betalmedlemskap).

  7.1 Ett stödmedlemskap förnyas inte per automatik utan måste aktivt förlängas. Förlänger du inte stödmedlemskapet går ditt medlemskaps tillbaka till att vara ett grundmedlemskap. Inga publikationer tas bort men dina funktioner begränsas.
  7.2 Om du under din tid som stödmedlem väljer att avsluta ditt medlemskap innan stödmedlemstiden gått ut sker ingen återbetalning av medlemsavgift.
  7.3 Om ditt konto blir låst eller avstängt sker ingen kompensation för den tid kontot ej gått att använda.
  7.4 Ett stödmedlemskap är personligt och kan inte överlåtas.


8. Reklam
  8.1 Endast ägarna av Poeter.se har rätt att visa reklam på Poeter.se


9. Säkerhet
  9.1 Som ansvariga för Poeter.se är vårt mål är att ha en god uppsikt över sajten och dess innehåll. Dock är det, med tanke av den mängd information Poeter.se innefattar, omöjligt för oss att ha en fullständig täckning. I viss mån förlitar vi oss därför på användarrapporter. Vi har som mål att handlägga rapporterade publikationer så fort som möjligt, vi kan dock inte garantera omedelbar respons.
  9.2 Innehållet på Poeter.se skyddas genom dagliga säkerhetsbackuper. Vi garanterar dock inte att dessa är fungerande vid ett eventuellt haveri och vi kan därför ej hållas ansvariga om data skulle försvinna.
  9.3 Målet är att du när som helst skall kunna logga in på ditt konto och använda dig av Poeter.se. Vi lämnar dock inga garantier för denna tillgänglighet, vid avbrott kan vi ej hållas skadeståndsskyldiga.