Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in




  Hur fångar vi upp våra unga vuxna?


Hur går vi vidare?

Vi ser framtiden för er,
förstår faran som ligger där i tiden.
Utsattheten.

"Ni finns i en farlig situation
även om drogen är utskriven.

Nej, bättre kan du..

Jag behöver tänka!

Ja, det är bra!

Hm, vi ger ledtrådar omedvetet men dessa är
inga tecken på symtom, det är tecken på en
läknings process som ännu inte nått dagens
ljus för den som är utsatt i fara.

Och varför ser inte läkaren det?

Läkarens roll är att skriva ut medicin, alltså i enlighet
med läkemedlets symtom beskrivning, ibland tvingas
patienten in i en medicin föreskrift efter hur den
specifika läkarens egna uppfattning om
vilka mediciner som patienten ska svälja.

Vi ger ledtrådar omedvetet.

Så även läkaren.

Alla läser av alla..

utom den som är bortom all kontroll, den som använder droger, därför är drogmissbrukarna om de fortsätter ett utdömt släkte.

Nej, gud, så kan du inte skriva i remissen!

Vad?

Att de skulle vara ett "utdömt släkte" utom kontroll.

Ja, men det är där polisen kommer in på avdelningen!

Istället för att förnedra personer med symtom
närliggande med narkotika missbruks "psykos"
tillstånd bedrivs felinriktad vård där oskyldiga
de-skötsamma brottsoffren de som tvingas till
underkastelse av de som vill sälja läkemedel så
ges polisen möjligheter till att i förlängningen
övertaga vårdavdelningen för att istället börja
hjälpa och stötta upp, de som ger omedvetna
ledtrådar till läkning, de-utsatta, de-unga,
de som fångas upp, ja, de som använder
narkotika av egen vilja till ansvar för det.

Där är vårdavdelningen på Östras PK-hus perfekt.

Oj, så mycket kraft du bär på.

Ja, och varför använder de narkotika?

Ja, säg det.

Därför att de inte kan skapa sig själva.

Det finns så många möjligheter
att fly undan förövarna inom sig.
(speglingen)

Men hur ska vi kunna stötta upp de-unga i det här?

Kartlägga förövarna?

Precis, "vi ger ledtrådar omedvetet" avdelningen.

Det är polisen som är experten..

Ok, ni vill alltså få tillgång till "psykos" avdelningen?

Ja.


Då måste vi utreda; vilka ni är.

(Psykos vården är den vård som får mest resurser.)

Ja, där är det värt att gå in.

(Ian, tar du min text med dig?)

Ian?

För kommissarien det här projektet?

Vem är Ian?

Min kontakt.

Alien, frågade polisen..
jag som trodde det var plastfiguren som var Alien.

Du har rätt plastfiguren du tog i handen var en Alien.

Ja, vi sa ju att du inte hade en psykos när vi körde dig.

Jag vet, min mor ville dölja mitt vittnesmål i ett brott.

(Samtal mellan poliser och överlevnads spanarinnan.)

Gud, vad sjukt allt blir när polisen tvingas stå utanför.

Ok, ni vill alltså få tillgång till "psykos" avdelningen?

Ja.




Övriga genrer av Catherine Brandt VIP
Läst 278 gånger
Publicerad 2019-10-19 15:48

* Spara bokmärke
* Kommentera text
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share






  < Nästa text
< Föregående