Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in




 

~ANCKARSTRÖMS SPÖKE~

Det spökar i gamla stan !
man säger den är hemsökt
av någon som går igen,
någon som oförtjänt mötte
döden och alldeles för tidigt.

Någon vars verk aldrig hann
fullföljas och avslutas,
och undertryckt energi rein-
karnerats.

Man säger det är Anckarström
som gå igen för oförätt bedra-
gen och förrådd ej kan få någon
ro.

De fega råttorna Horn,Ribbing
Armfelt Silfversparre och
Pechlin vilka utnyttjade honom
som verktyg för ond plan när
hertig Karl bedrev dubbelspel
av ockulta seanser inom frimur-
är orden
men som oförtjänt oförrätt gå
likt karmas hemsökelse till oför-
rättad förtjänst icke glömma
den cirkel som slutits 1792-1986.
-




Övriga genrer av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 150 gånger
Publicerad 2021-12-10 17:37

* Spara bokmärke
* Privat textkritik
* Skriv ut
* Spara som PDF


Bookmark and Share






  < Nästa text
< Föregående