Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Livsluften


är oerhört viktig för vårt välbefinnande
våra liv och vår dag
det är inte enbart det vi för till våra läppar
som påverkar oss
utan allt som omger oss
Våra sinnen är till gagn eller stjälp
det är vi själva som bestämmer, ingen annan får göra det
Det finns så mycket nedbrytande krafter som inte
bryr sig individens bästa

Glöm aldrig att allt vi ser och hör påverkar oss
var lyhörd med alla sinnen
”när jag ser vad du läser, vet jag vem du är”
Vi påverkas av vänner, reklam och annat onyttigt
babyn gillar det som smakar gott
ryggdunk smakar "gott" att skilja äkta från oäkta
är livsviktigt...fråga alltid efter syftet!

nedbrytande krafter är diskriminering en form av rasism

vad är rasism egentligen ? en diskriminering baserad på ras hudfärg etniskt ursprung. men vad är syftet? att åsidosätta eller skada mänsklig rättighet och frihet inom politik ekonomi samhälle kultur eller andra områden som ryms inom det offentliga..bakgrunden sedan 1969 har 177 nationer skrivit under FN:s resolution 2106 om elimineringen av rasdiskriminering baserat på en övertygelse om att alla föreställningar om överlägsenhet som bygger på åtskillnader mellan raser är vetenskapligt falska, moraliskt fördömliga, socialt orättvisa och farliga


en form av kretsgång..herrskap och tjänstefolk, förtryckare och förtryckta
den som ser till att skaffa sig materiell välfärd på andras bekostnad, mentalt eller kapitalt är nedbrytande
ett samhälle uppbyggt på diktatur fungerar även så..folket är diktatorns marionetter till gagn för hans välfärd..hur många lik finns i den kofferten
Hitler, Mao Tse Tung ….

vad är vår svenska välfärd på väg, när människans bästa inte tillvaratas utan politiker drar åt olika håll, istället för att samarbeta


alla delar är delar våra livsvillkor..vi har själva ansvar för våra livsvillkor
undvik nedbrytande krafter för att må bra
Övriga genrer (Journalistisk text) av the wildcat VIP
Läst 149 gånger
Publicerad 2019-10-04 06:50Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

the wildcat
the wildcat VIP