Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Europa riskerar att FRYSAS på vintern eftersom man har begränsad kontroll över gasreserverna.


Min situation med gasnätet.

 Inledning och snak med rumänska vänner:  inom kommunismen för över 40 år sedan fick vi bara konsumera en gasflaska per månad på 19 lei.  nu på grund av Ukraina du bör be om territoriumsklausulen eftersom varje land har sina egna krav, det beror på klimatet. så överskottet kommer att säljas tio gånger dyrare. Jag betalar här i Stockholm nästan 3 tusen kronor om året för vanlig gas och jag gör inte ens eldstaden. det här är monopolskatten, men jag har inte ens rätt att ta bort gasen från huset och detta har varit fallet i mer än två decennier. p.g.a Stockholm avtal med leverantör.  Jag funderar på,  hur mycket jag skulle betala om jag konsumerade det, eftersom ugnen går på el, bara spisen ovan går på gas)

 

^*Europa har arbetat hårt för att fylla sina gasreserver innan vintern kommer, men den smärtsamma sanningen är att nationella regeringar har begränsad kontroll över dessa reserver, rapporterar Bloomberg, Endast cirka 10 % av gasen i lagringsanläggningar från Italien till Nederländerna står under direkt kontroll av offentliga myndigheter via nationella strategiska reserver, enligt uppgifter som samlats in av Bloomberg. Resten ligger i händerna på internationella handelsföretag, allmännyttiga företag och industrikoncerner, och företagen är fria att sälja gasen till högstbjudande, även om det är ett annat land. Detta innebär att en kall våg i Tyskland skulle kunna utlösa en gasrus i grannländerna och skulle testa solidariteten i Europa.Gasnätet i regionen bör fungera på ett sådant sätt att det tillåter leveranser mellan länder. Så länge det finns tillräckligt med bränsle i systemet bör det balansera ut. Men systemet fungerade inte i ett scenario som den nuvarande krisen. ”Det praktiska i systemet har inte riktigt testats förrän nu. Mycket kommer att bero på hur sträng den kommande vintern kommer att bli, säger Graham Freedman, analytiker på konsultföretaget Wood Mackenzie. Enligt honom, om det blir väldigt kallt, kan gaslagren falla under 10 % i slutet av mars. En sådan situation kan utlösa en rusning för leveranser inför nästa vinter. Även om Europa inte har transparenta uppgifter om vem som äger lagrad gas, ägs det mesta av energibolag, inklusive statligt kontrollerade företag, som kommer att behöva ta gas ur lager för att försörja hushåll och industrikunder, stödja källorna nära den här filen. En mindre mängd gas kontrolleras av handelsbolag som Glencore Plc och Vitol Group, vars intresse är att maximera värdet på sina portföljer. Men de är relativt små aktörer på grund av de tillhörande höga kostnaderna och nya regler som har skapat ännu fler hinder, sa källorna, som uttalade sig på villkor av anonymitet. Oron för vintergasförsörjningen har stimulerat ansträngningarna att fylla lager, som nu är nära sin topp och över femårsgenomsnittet. Men för att undvika riskerna kan regeringarna utlösa undantagstillstånd. I ett sådant scenario skulle Tysklands federala nätmyndighet, liksom andra nationella myndigheter, ha befogenhet att beordra om gasen förblir i lager eller tas bort. Denna begränsning kan göra att grannländerna hamnar i en krissituation. Tyskland är beroende av andra länder eftersom dess inlåning endast täcker 25 % av den årliga efterfrågan. Polen är också i en prekär situation. Det femte folkrikaste landet i EU, med 38 miljoner invånare, har mindre gaslagringskapacitet än Slovakien, ett land med en befolkning på 5,5 miljoner invånare. Om systemet fungerar kommer priserna att stiga där efterfrågan är som störst, och när utbudet flyttar till de mest prisvärda marknaderna, skulle priserna i länder där gasreserver finns att stiga som svar, säger Niek. van Kouteren, handlare på det holländska energibolaget PZEM NV. "Det återstår att se hur effektiv marknaden är", säger Niek van Kouteren. Prissnedvridningar kommer sannolikt att uppstå under de kommande månaderna då utbudet från Ryssland, som förra året täckte 40 % av kontinentens behov, har minskat dramatiskt. Detta ökar möjligheterna att gas transporteras från en marknad till en annan, så när temperaturen sjunker kan stora marknader som Tyskland och Polen locka till sig leveranser från Italien, Österrike och Nederländerna. Även om det har Europas största lagringskapacitet har Tyskland traditionellt utnyttjat Österrikes reserver så att Europas största ekonomi kan värma upp sina hem och hålla sina fabriker igång. Österrike tenderar att fungera som leverantör under vintern, och över två tredjedelar av dess lagringskapacitet görs ofta tillgänglig för andra länder. Tjeckien och Ungern har också större lagringskapacitet än deras inhemska behov.
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 99 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2022-10-21 08:22Bookmark and Share


  Jeflea Norma, Diana. VIP
https://www.facebook.com/watch/?v=1220995645363385

2022-10-21
  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP