Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


KRIMINALANTROPOLOGISK SOCIOLOGI

Istället för att rotfylla problemet med
kriminaliteten vore den bättre ellimi-
nerad genom att avlägsna dess rot-
system.

Tidigare försök att enligt kriminalan-
tropologens fader och rasteoretiker
av Israelisk börd Cesare Lombroso
(1836-1909) generellt förutbestämma
vilka som bar på kriminella arvsanlag
genom att utseendemässigt avteckna
rovdjursprofiler av hökar och gamar
med människor som ansågs på atavis-
tisk grund medföra ärftliga gener
kostade senare 13 miljoner judar och
romer livet.

I nutid efter milleniumskiftet har
ännu ingen patent lösning uppnåtts
mot kriminaliteten utan dessvärre
förbrottsligats in i varje samhälls-
position.

Det mest ironiska är att staten i alla
tider sökt förebygga brottets orsak
med avskräckande straff precis som
att hunger och törst vore ett brott
däri skillnaden mellan Jean Valjean
som dömdes till fängelse för stöld
av en brödbit i Victor Hugo's roman
"Samhällets olycksbarn" (1862 ) och
en hemlös straffas för samma brott
i dagens moderna samhälle,
där den socialantropologiska utveck-
lingen fortfarande befinner sig där
den började.

Framtidens Kriminalantropologiska
forskare kanske kommer fram till att
naturlig överlevnadsinstinkt beror
på ärftliga faktorer där svält beteck-
nas som ett kriminellt beteende.

Att gå till botten med frågan vore att
konstatera det faktum av att allt är
sedan tidigare redan ihopstulet av
förfäderna genom plundringstågen
över världshaven inte minst med
tanke på att man inte drog sig för att
stjäla Amerika och Australien genom
folkmord på urbefolkningarna bara
för att nämna några och som dessa
kriminella arvsanlag verkar nerärvd
i homo sapiens där ryske Diktatorn
Vladimir Putin's 1952-
invasion av grannlandet Ukraina feb-
2022 är identisk upprepning av Hitlers
angrepp på grannlandet Polen i april
1939 bör vi möjligen ställa oss frågan
-Vem är vi ?

-
-

Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 211 gånger
Publicerad 2023-09-08 16:39Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP