Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Varför kan du inte lita på atomer? För de skapar allt...


Marinövning Höst 2023 Stockholms skärgård och Gotska sjön.

Marinövning Höst 2023

 

Marinövning Höst 2023 är en större övning som genomförs av marinen i Stockholms skärgård och Gotska sjön från den 11:e till den 18:e oktober. Syftet med övningen är att träna på att tillsammans upptäcka och bemöta olika typer av undervattenshot.

Deltagare i övningen inkluderar Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen, Första ubåtsflottiljen, Stockholms amfibieregemente, Marinbasen, Helikopterflottiljen, Ledningsregementet, Kustbevakningen samt marina enheter från Finland och Storbritannien. Totalt deltar cirka 500 personer från marinen, inklusive personal ombord på 18 fartyg och landbaserad personal.

Denna övning är den första större övningen efter etableringen av den nya marina logistikorganisationen Första och Andra marina basbataljonen. Dessutom är det en del av det multinationella försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF), som snabbt kan agera vid kris och krig antingen självt eller ihop med NATO.

För allmänheten kan det innebära ökad trafik till sjöss inom övningsområdet. Försvarsmakten vill uppmärksamma om vikten att följa gällande anvisningar för skjutfältsavlysningar samt att hålla avstånd till militära fartyg och vara uppmärksam på signaler fartyget ger i form av flaggor, ljud och lampor.
Övriga genrer (Essä/Recension) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 53 gånger
Publicerad 2023-10-11 10:15Bookmark and Share


  Jeflea Norma, Diana. VIP
https://www.facebook.com/watch/?v=320669887174795

2023-10-11
  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP