Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Min oförglömliga vecka i den virtuella världen i UAE-prinsarnas vardagsrum.


Min oförglömliga vecka i virtuellt och fysiskt.

En minnesvärd stund av bål med lycka och glädje i EU:s korridorer och ändå fortsätter Turkiet och Ungern att behandla Sverige som en spelboll.


Uppfattningen av Sverige som en demokratisk nation som skyddar alla sina medborgare, särskilt muslimer, ifrågasätts. Detta på grund av olika incidenter som koranbränningar och kampanjer som hävdar att socialtjänsten felaktigt tar barn i förvar.

Dessutom har dödligt gängvåld, socialt utanförskap och integrationsfrågor väsentligt påverkat världens uppfattning om Sverige.

Det finns farhågor om att bilden av svenska produkter som kvalitetsstämpel kan vara . Svenska institutet framhåller vikten av att upprätthålla en positiv bild av Sverige internationellt, eftersom landets ekonomi är helt beroende av relationerna till omvärlden.


Visst är tro en viktig del av många människors liv, och det kan vara svårt när den känns hotad eller respektlös. Det är viktigt att komma ihåg att mångfalden av tro och perspektiv berikar vårt samhälle. Varje individ har rätt till sina egna övertygelser och bör respekteras för dem.

Samtidigt är det viktigt att vi har öppna och respektfulla diskussioner om dessa ämnen, för att bättre förstå varandra och bygga ett mer inkluderande samhälle.

Jag har studerat Sveriges situation i världen UAE och lokalt inom en radie av 7 km till fots och med tunnelbana denna vecka.
Jag har observerat händelser som inte rapporteras i media.
Jag har sett vakter närvarande vid alla tider, men de bär inte uniformer.
Jag har observerat lyxtjuvar och inflytelserika myndighetspersoner från andra länder som rör sig i allmänna utrymmen under skydd av en styrka på 12 personer eller fler. Dessa personer observerar men ingriper inte eftersom är fredlig inoficielbesök.
Jag deltog i en övning för på egen initiativ på gator och torg för att jag har varit alldeles för mycket vid tangent bordet non-stop. 
Det är viktigt att notera att dessa observationer är subjektiva och baserade på min personliga upplevelse ingenting inträfad mig, tvärtom var väldig lovande påtitta på människor en artig sekund, ansikt mot ansikt, ögon mot ögon, kanske det är som behöver svenska samhället en erkände av emänsam existens,  men hur kan man bjudar sig på en promenad när en års T-bana kort kostar kring 10 000 kr.

https://www.facebook.com/reel/2165546513641667

 

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/VPJaOd/saudiskolan-och-vapenexporten-av-eric-rosen

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xg0M98/5-punkter-om-saudiskolan

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jlEOro/sa-ska-vapen-saljas-till-saudiarabien-och-forenade-arabemiraten-med-hjalp-av-kunskapsskolan

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/APwEMx/sa-ska-pr-topparna-salja-in-friskolesystemet-i-mellanostern

 Bonus:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/ve22qB/hatstorm-mot-samebyn-efter-stf-s-besked-blir-forbannad

 

Nyheter / Härjedalen: Sidan handlar om reaktionerna på beskedet att STF minskar sin verksamhet i Jämtlandstriangeln. Detta påverkar Handölsdalens sameby som har rättigheter till området.
Reaktioner och konflikter: Sidan beskriver hur renskötaren Richard Åström och andra samer har upplevt hat och hot från vandrare och skidåkare som vill ha fri tillgång till området. Sidan nämner också att STF har fått kritik för sitt beslut från både samer och turister.
Regler och förslag: Sidan rapporterar att STF har ändrat sina regler för att begränsa antalet besökare i området och att de vill ha en dialog med samebyn. Sidan citerar också en expert som menar att konflikten är bortom alla proportioner och att det behövs mer respekt och förståelse mellan parterna
Övriga genrer (Kåseri) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 43 gånger
Publicerad 2023-10-29 11:29Bookmark and Share


  Tomas Sofia Johansson-Jonsson VIP
"Det är viktigt att komma ihåg att mångfalden av tro och perspektiv berikar vårt samhälle."

fint sagt <3
2023-10-29
  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP