Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Är du rädd för dina arvsanlag Solanan ?


I ORGASMKREMATORIET HÄNGA KADAVREN PÅ KÖTTKROKAR

Det är full bemaning i orgasmkrematoriets
spermafabrik där forskningen om den full-
komnade arvsmassan alltjämt fortgår.

Aborterna avlösa varandra där man miss-
tänka degenererade gener.

Den heterozygous korsbefruktade insemi-
nationen har visat att mutationer har en
tendens föröka sig utan mening.

De hängs upp som blodsäckar och skinn-
påsar på löpande bandets köttkrokar att
återvinnas i reningsbadets kretslopp.

Experimentet med Endogami har däremot
visat sig stärka de meningsfulla arvsanlagen
i rot och stam.

Vad anbelangar hjärnforskningen så karvas
hjärnsubstansen ur skallarna och blandas
ihopa till en smet för att sedan förvaras i ett
akvarium med sprit.

Delar av denna massiva hjärnsubstans
komma efter att den vetenskapligt under-
sökts och formats efter ett ideal
att opereras in i de framtida androidernas
marsch mot det fjärde riket där allas lika
värde utgörs av en enad genbank där intet
är olikt.

-
-
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 26 gånger
Publicerad 2024-02-29 22:25Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP