Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


VAD HJÄLPER BIBELN OCH KORANEN NÄR......

Att Israel inte ger upp förrän Hamas
är tillintetgjord i sina rötter betyder
att hela deras religion som dess ideo-
logi får sin näring ifrån (Koranen)
måste utrotas ur muslimernas med-
vetande och utöver det nödgas Israel
utrota hela världen som även den
blivit deras fiende och kan inte Israel
överleva ska ingen annan heller göra
det efter att Israel tryckt på knappen
av sin broder Oppenheimers atom-
bomb som skulle bli den slutgiltiga
lösningen när allt förlorats och intet
står att vinna,

så vilken Gud eller Allah står då till
buds att hjälpa mänskligheten ?

-
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 36 gånger
Publicerad 2024-05-16 22:55Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP