Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


NÄR REGERINGEN ANSTIFTAR TILL STÄMPLING AV BROTT

Regeringens nya metod införa brottsprovo-
kationer för att lösa brott betyder i praktiken
att de själva gör sig skyldiga till brott genom
anstiftan till brott i enlighet med BrB 23 kap
4 § och stämpling till brott 23 kap 2§3 stycke
i BrB.

Att uppmuntra till brott istället för att stävja
det är verkligen att gå baklänges i brotts-
bekämpningen.

Det löser alltså inte orsaken till brotten utan
medför endast att statistiken över begångna
brott riskerar öka vilket är som att ge brotts-
lingar öppna tillfällen begå brott.

När regeringen tänker är det som när en kratta
skottar snö som en handfallen desperat åtgärd.

Regeringen stärker alltså inte brottsbekämpning
utan uppmuntrar istället till ökad brottslighet.
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 40 gånger
Publicerad 2024-05-25 02:45Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP