Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
User avatar

Presentation

 

die kleine rose möchte ein märchen erzählen                                 den lilla rosen vill berätta en saga
das kleine pferd möchte ein wenig spielen                                        den lilla hästen vill leka lite
                                                                    rainer m. gerhardt
                                                                      cegestes (1951) 

 

*
jag föddes. ("Han föddes på hösten i Skyttens stjärntecken - Ormens år enligt kinesiskt horoskop - Namnet Mikael betyder 'vem är som Gud' på hebreiska") Ouroboros ett möjligt författarnamn. Ouro Boros: en gengångares verser


*
Boërosia (2007-03-18). Glöm inte henne

*
jag bor. Men jobbar inte. Är bara. Ordförande & samtidigt enda hemliga medlem av det själfulla internationella sällskapet Boërosia Literary & Phoolosophical Society (finns en bild av detta gamla sällskap i utställningen "bilder av det okända"). Om en samling vitalt vittrande män utgjorde styrelsen för ett lokalt inriktat sällskap år 1908 intog Boërosia först två år senare sin hedrande plats som enda kvinnliga ledamot. Redan 1912 lekte hon fram ett opublicerat utkast till historik som börja så här: 
Welcome to the Boërosia Lit and Phool! The Boërosia Literary and Phoolosophical Society (Boërosia Lit. and Phool.) has been in existence since 1908 and is not any old learned society in the world. It has been at the leading edge of knowledge in many fields, and hiding this knowledge successfully to everyone as well. Secret lovers among the members have been O. O., the ’father of modern chemystery’, and I, Boërosia, the alchemysticist. Throughout the years the Boërosia Lit and Phool has presented not any programme of lectures by acknowledged experts*
att va här är en sorts kraftfull förälskelse som sakta avtar

*
sen tar en förundran vid


*
det oavsiktliga är efterlängtat också för mej


*
jag hade en del å säga om en barmästares morronvandring hem (1-14) & dess inledning (2008-01-20). Men det har sjunkit undan. Den är författad på ett eget versmått


*
fadr Or! (har också sjunkit undan) (också ett eget versmått), omnämnd här första gången 2007-10-23. Figuren ingår i en diktcykel kallad orörlige röraren. Det finns fem dikter med fadr Or, skrivna i såväl tredje som första person. Ulf Lagerholm skrev i en kommentar till fadr Or sjunger publicerad på julafton 2009: "i frånvaron av en fadersgestalt tenderar sonen, när han håller på att växa in i sin identitet som man, att hänge sig åt schablonbilden av hanne, antingen i någon slags av samfundet pådyvlad föreställning; velormannen, mjukisen (den gnäggande valacken), eller dess motsats; alfakrigaren (tornerkillen, dessutom fightandes i regn), de gossar som föräras en levande, närvarande far, förstår att den mer sanna bilden finns någonstans där mitt i mellan". Pseudonymen big mama försökte förstå fadr Or den sårade (2012-05-10): "Det här bortfallna e:et i figurens namn ger ett något luggslitet eller skadeskjutet intryck. I just denna dikt (eller detta diktavsnitt?) är ju detta drag påfallande tydligt. Och jag får en känsla om vädjande, men om vad? Eller handlar det bara om ett existentiellt öde i största allmänhet?"

 

*
"bunden vers" betyder alltid att jag använder ett eget versmått. Ett undantag är pantoum (2010-05-16). Om jag skrev en sestina eller sonett t ex så skulle jag noga förena dessa versmått med ett eget. Mitt versmått är inspirerat av Li Bai. Det skiftar men utan att förlora sin struktur. Jag har berättat för några hur det är uppbyggt men tänker inte redogöra för det här. För mej är det bara en struktur som hjälper mej å organisera material

 

*
Užupis (2016-04-01). Jag läste om denna republik första gången 2014 i ett flygplan hem från Rom 


*
poetiska upplevelser har jag fått av många, Berzinš, Bjernbrandt, Blackburn, Andreas Brolin, Buritj, Dorn, Flognman, R Ghazale, Hadayat-Ullah Hübsch, Ivan, Lagerholm, Lisa, Mahadeviyakka, Rathke, Rossi, Ryokan, Rödholm, Simon, Tajari, Tate, Theobaldy, Treumann, um, JJ Wecksell, Wojaczek, Wondratschek


*
27 maj 2016 fick jag en fin gåva av Calle Flognman. Han hade bett om sommarläsningstips & jag som påbörjat läsningen av The Collected Poems of Kenneth Koch tipsa honom om just den volymen. Nästan omgående fick jag följande häpnadsväckande parafras på Kochs Variations on a Theme by William Carlos Williams gällande några av mina egna viktiga teman


Variations on a theme by Mikael Ejdemyr:
---
At the sad bar I talked too loud and waved my arms,
breaking all your sonnets of glass. Please forgive me,
I was drunk and desperate to get your attention.
---
In a dream I knocked out Haqvin´s jewel teeth
and sold them on the black market.
I was short of cash and wanted to buy something nice for your birthday.
---
The immovable mover got angry and punched me in the face.
Forgive me, I could not resist grabbing him in the groin
to find out just how immovable he was.
---
I lit a fire on top of the 3000 year old rock carving.
Sorry about cracking the plowman figure and his hard-on,
I was hungry for some grilled hot-dogs with mustard
and your poem was the only one with a good place for a fire.