Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
User avatar

Presentation

 

                                                ***

Wiking Sten Eric: Från samma yrkesskolas verkstadsgolv under 1970-talet,som nuvarande statsminister Stefan Löfven på Amu-center i Kramfors,

till publicist i en rad  olika  tidskrifter,b.l.a "Metamorfos"( 1986-2001) dags och kvälls-

press, inleddes den litterära banan med ett femtiotal litterära alster  av varierande art ,däri prosa,lyrik,och aforismer skiftar omvartannat och en 

framträdande civilisationskritik ofta utmärker sig,utöver Dramatik och essäer.

 

POLITISKT INFLYTANDE KAN ÄVEN MEDGES I SKRIFT.

Det är inte osannolikt att det hade varit en helt annan statsminister,om den unge tänkaren fortsatt i Löfvens fotspår,utan mer sannolikt.

*

W har därutöver utgetts under pseudonym Översatt till                                                         
franska där ett ungdomsverk utgörs av en romantisk erotisk prosa.

 

REALISTE ROMANTIQUE

 

Efter en kandidatur inför magisterexamen 1998-99 som befanns hämmande övergavs denna till förmån för en autodidaktiskt obegränsad och frigörande bildning vilken ledde till ideell forskning av de naturliga genernas potential  generera  sig i en artificciell civilisation.           

 

Jorden är en hållplats,ett väntrum i universum.                                                                                      

***************************************************

https://youtu.be/RkdyaUEgujw

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Den som förväntar sig  någon sorts  egocentrisk  narcissistisk veklagan

letar förgäves,det kallas för "integritet" däremot rör jag mig obegränsat
utan intellektuella begränsningar, och  anförtror  mitt  IQ  helst  till  det
gränsöverskridande som en del av den intellektuella utvidgningen,men man bör inte kasta pärlor för svin.

 

Ingen enskild person avhandlas i någon av mina texter,såtillvida det inte aviserats klart och tydligt.

De som ändå inkänna sig berörda,får stå för var och ens ansvar.

                                                                                                                  
Av  integritetsmässiga  skäl  delger  jag  helst  icke  egna  ståndpunkter
annat än i undantagsfall,och nöjer mig med att återge sakernas tillstånd
som de företer sig, (inte som privatperson utan som författarens) samt att i vissa fall där det kan vara legitimt  ge  råd
och rön,när jag har öppen praktik,och den är gratis,med reservation av att jag inte lägger mig i andras kärleksbekymmer,för ju fler kockar desto rörigare soppa.

 

Är även verksam som "Ghostwriter"


Mina texter är uppkomna ur olika tillstånd : MITT TILLSTÅND !
och får ej citeras utan mitt tillstånd.

Och i åtnjutande av en  "Licentia poetica" förbehåller jag mig  rätten att
uttrycka mig om precis  vad  som helst, med fördel av  att  inget  ansvar 
kan åberopas författaren då hans  roll endast utgörs av  att  återge  saker-
nas tillstånd av sin iakttagelse och analys, vilka  där  tillkomma  dels på
författares intellektuella förmåga som dels projicera på läsarens förstånd,
i hopp om att de båda kan komma  till  empatiskt  samförstånd i ett gene-
rerande utbyte,allt enligt en demokratisk prestanda.

 

 *Står gärna på barrikaderna och slåss för den mångkulturella individualismen och allas "olika" värde.

 

I övrigt utgörs det jag skriver av pusselbitar som  kan  länkas  samman
till
ett större sammanhang, problemet  är bara  att  det  ständigt tillkommer
nya
bitar varav en del passar in och andra inte, men  skriver ej heller för att
passa
in.

Eftersom jag har förmånen bli läst av de mer seriösa medlemmarna och även utanför,hoppas jag det är fr min bättre sida.

 

Blev någon förbannad med all rätt ?

var det !

 

Är ofta verksam som "motsatsteoretiker"och ibland även som "ghostwriter"

 

Obs: Vänförfrågan avslås automatiskt då det av integritetsskäl är en privatsak vilka vänner man har eller inte har,liksom var och ens kärleksliv.

 

DET BEHÖVS KANSKE INTE ANGES VARFÖR APPLÅD OCH MEDDELANDEFUNKTIONEN SPÄRRATS OCH PRIVATA MEDDELANDEN ENDAST MOTTAGES I SERIÖSARE FALL.

 

 

*

Man väljer inte sina läsare,

läsarna väljer själva,

var och en,

efter sina egna förstånd,

vilket säger en del 

om dem.

***********************

*   Nil sine te sit mihi !  *

***********************

 

Al my work is under protection of : creative Commons licens

©StenWiking

 

Är reinkarnerad Roussean samt  Emotionellt humanistisk humoristisk
realistisk realist och utsatt för en politiskt korrumperad konspiration.
EFTERLYST AV DEN PLUTOKRATISKA MAFFIAN.

***************************************

sakint@sakint.se

******************
* All form av Rasism,antisemitism och neofobiska vanföreställningar är
totalförbjudna i min världsbild.

Är mer för allas olika värde i ett mångkulturellt mångfacetterat samhälle.

Däremot föreligger det intet tvång att vara filantrop eller misantrop,detta står var och en fritt så länge det bara finns en enda ras bestående af "Homo sapiens"*
***************************************************

******

To be yourself in a world that constantly trying to make you to something
else,is the greatest accomplishment

Ralph Waldo Emerson

                                                                    *

 

 

Jag är satt under observation,för jag misstänkes vara klok.

Ågust Strindberg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÄRLOR TILL SVIN,SVINEN BLEV FÖRBANNADE OCH
MED ALL RÄTT.

Charles P Baudelaire
                          *

TILL DEN BEPRÖVADE LÄSAREN     

OKTOBERLANDET                                     

.......det landet, där det alltid börjar bli sent på året.
Det landet  där kullarna  är dimma och floderna är                    

dis,  där  middagstimmen   snabbt  drar  förbi  och                        
skymning och afton dröjer sig kvar  och midnatten                      
aldrig upphör.  
                                                                                   
Det landet,som mest består av källare under källare,                                     
kolbodar,garderober,vindar och serveringsrum där 
solen  aldrig  lyser in.  Det landet,vars människor är
höstmänniskor  som  bara  tänker  hösttankar. Vars
människor  låter  som regn, när de vandrar förbi på 
de tomma trotoarerna om natten.........

                            Ray Bradbury
                                                                                                                             *
 Ju fler människor som gyttrar ihop sig,desto större
 risk för intriger,förtal,baktal och ,konspiratoriska
 sammansvärjningar.                 
 J.J Rousseau/S.Wiking              

 

"Verka utan att synas" Wallenberg                                                                                                                                                                                   

Som andra bäddar får man ligga,                          

om man inte bäddar själv.                                            

                      *

Var inte rädd för mörkret,gör istället

så att mörkret blir rädd för dig.

*Låt inte problemet trötta ut dig,trötta istället

ut problemet                    

*Bry dig inte om ditt rykte,så länge

du överglänser det.

                    *

Bittra kärnor,ger söta frukter.
                     *

Tänk vilt ! tänk fritt.

                    Sten Wiking

 

Kan inte tänka mig enbart vara vän

med en kvinna jag skulle vilja ligga

med.

Norman Mailer

                                   

Vi ligger alla i rännsten,men somliga av oss beskådar stjärnorna.

Oscar Wilde

En Aforism är en roman på en enda rad.

                               Leonis S Sukhorukov

 

https://stenwiking.wordpress.com

 

 

****************************************

 

 http://stenwiking9.simplesite.com

 

www.stenwikingpress.simplesite.com

 

www.amazon.co.uk

 


bokreccension.se


www.stenwiking.google

 

https://stenwiking.wordpress.com


www.stenwiking.litteraturmagazinet.se


www.pricerunner.se


http://streckkodsmnniskor.blogg.se

 

http://bokextra.se

 

http://adilibris.com

http://googlebooksearch.settp://streckkodsmänniskor.blogg.se

https://stenwiking.wordpress.com