Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Val till EU:"Genom den elaka göken "

 


 

 

"Genom den elaka göken "

En solig dag St. Konstantin och Elena.

 Namnet kommer jag ihåg med mycket glädje från oskyldiga år.

 Lyser snön av maskros fluff.

 Jag gör såbädden med solen, fortfarande i min säng fortfarande i horisontellt läge.

 Solen sätter ett leende på mina läppar, söt som våren.

Omgiven av löv som blåser från det gröna klorofyllet ute i urskogen.

Doften av syren träd, vita och lila oslagbar tränga genom det öppna fönstret.

Fåglar rota igenom körsbärsträd laddad.

Små gröna ögon som näktergal.

Musa av civilisationen.

 Morgon, rena gator och bilar som tar hushållsavfall.

Maskinerna gör sitt jobb på en gång med gryningen.

Sen att dra en efter en från Leriga plats.

 Gestanta kaniner hoppar från plats till plats, yster.

 Kaniner gömma sig från sina högar födda.

 Kommer ut en efter en, blyg i dagsljus.

Varje annan färg, vit, svart, grå.

Nyfiken visas i tunneln öppen hål.

Men till den minsta rörelse tar tillflykt i djupet osedda, galleri.

Ja, när du inte längre känner dig säkra inför alla ...

Är bra att komma ihåg,

 Sade mamma. 

Det är en vacker dag mer jag sa, en strålande dag.

 När du kan dra en linje mellan att känna dig glad eller galen av lycka.

Men, i tång av fåglar,

 En ödslig skugga lämnar subtila vatten i hörnet av ögonen,

Som rasar på charmiga barn kinder,

 Vaknas upp med på huvudet i natten för att föras till dagis barnkammaren.

 En solig dag i snön ludd av maskros.

 Vad synd att atmosfären är infekterad av politisk skandals?

Svamp av partier som vill ha och vill ha överhöghet på Plot.

Elektion till EU:

"Genom den elaka göken " ... 

Grisiga kostsamma, tidstjuvar, och reklam.

EU: s roll genom att legalisera ett kommando och stycken av besöksförbud till människorna.

I början var det bara en fri och demokratisk folkrörelse med grannländer, nämner

För att nu ser vi motsatsen till mäss inbjudan och legalisering att komma och ha ett jobb som inte existerande.

En sådan trick spel,

 Skall man rösta på?

 Att vara en till unison med allianser som införande slaveri på EU-nivå!

Men, det är stort att tänka genom resor och jobbs?

 Så tilltalas bara små barn. 

För att inte skrämma barnen när måste springa under hot och invasion då övertigar barnen att det är på hemliga utflykter.

 Det är kul och då barnen inte gråter.

Där ingen bära eller bära men bara framför valet…

Jag säger nej till båda, person och till parti, fester av alla slag.

 Jag litar inte på någon i ytterligare fem år av ovisshet och lögner?!

Kanske i slutet av den tidsfrist jag kommer att göra en del kompromisser,

 men då ska få vara av den tro valda det lovandes av Europa och inga inköpta lobbyster.

 Jag väntar till 2020, men inte nu, nej!

– Inte helhjärtat.

__________________________________

“Through the wicked cuckoo”

A sunny day Of St. Constantine and Elena.

The name remember me of to much joy from the age of inocence.

Glows in the snow of dandelion fluff.

I do the seedbed with the sun, still in my bed still in horizontal position.

Sunshine puts a smile on my lips, sweet spring

Surrounded by leaves blowing from the green chlorophyll in virgin forests.

The smell of lilac trees, white and purple unbeatable penetrate through the open window.

Birds rummage through cherry tree loaded.

Small green eyes like nightingale.

Muse of civilization.

Morning, clean streets and cars taking household waste.

The machines do their job with the dawn.

Then to pull one by one from the Leafy place.

Gesture bunnies jumping from place to place, frisky.

Rabbits hide from their mounds born.

Coming out one by one shy in daylight.

Each different color, white, black, gray.

Curious shown in whole of tunnel.

But to the slightest movement refuge in the depths unseen, gallery

Yes, when you no longer feel safe in front of everyone …

is good to remember.

It's a beautiful day more I said, a splendid day .

When you can draw a line between to feel happy or mad of happiness.

But, in tongs of birds,

A desolate shadow leaves subtle water in the corner of the eyes,

Which rages on charming cheeks of children.

Waken up with on head of the night to be taken to the nursery.

A sunny day, in the snow fluff dandelion.

What a shame that is infected by political scadals.

On mushroom of parties who want and want supremacy on the Plot.

Elektion to the EU:


“Through the wicked cuckoo”...

Porcini costly, time wasters, and commercials.

The EU roles by legalizing a Commando and paragraphs restraining the humans.

Whereas, in the beginning it was only a free and democratic popular movement with neighboring countries mention.

To see now that the opposite of mass legalization invitation to have a jobbs how dos not existing.

A such trichis game.

To be conduct in slavery at European level.

But thinking by travel and jobbs?

There nobody carry, or carry but only in front of election.

I say, no to the both, in person and at parties of any kind .

I just do not trust anyone In another five years by anknown and lies?

Maybe in the end of the deadline I will do some compromiase, or to the year 2020 but not now, no!

- not wholeheartedly.

 
Övriga genrer (Brandfackla) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 162 gånger
Publicerad 2014-05-22 17:27Bookmark and Share


  Jeflea Norma, Diana. VIP
Ärlig talat det är bra idag också som det är, men problemet är att för många lobbyster som köper sig röster till Europa unionen med att bedriva eget intresse.
Ja, de var en bra fråga kl. 19 ringde på dörren hos oss Carl-Oskar Bohlin. (från nya moderaterna)en av fem som tror på Europa och främjar för nya moderaterna i Sveriges arbetarparti,
Toppkandidaterna:
Gunnar Hökmark, Cristofor Fjellner, Anna Maria Corazza Bildt, och Cecile Tenoförd-Toftby.
Nya Moderaterna har ett vackert program men kanske man måste in frågar sig själv också den lilla människa vad kan man göra av sin situation själv, jag tror att Carl – Oskar Bohlin är en bra representant för Sverige och imorgon går jag och kryssar för nr 4 på Nya Moderaternas valsedel:
Carl-Oskar Bohlin.

2014-05-22
  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP