Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Symbolisk kortnovell.


DEN BRINNANDE DATORN

Författaren  ingav  ett  förtroendeingivande  och  seriöst
intryck, men med  ett  allvarligt och bestämt  anletsdrag
när han lämnade  El-giganten, med  sin  nya  Dator, han
gick nu med målmedvetna steg hemmåt, där han genast
packade upp och installerade  in datorn, drog för gardin-
erna,låste dörren, stängde av mobilen och satte sig fram-
för datorn och började skriva,
-Jag   har  beslutat  att  delge  världen  något  den  aldrig
skulle få  veta från  någon  annan och detta  något är det
nya dolda tänkandet, som  världen  hela  tiden varit  i be-
hov av, jag tänker ägna denna bok  åt  rättskrivning men
det är inte jag som skriver  den och  jag vet inte vem hell-
er........Med energisk  ambition av målmedveten mission
tillbringade   han  nu  dagarna   framför  datorn,  medan 
han  knappade  in  orden, och  dagar  blev veckor, veckor
blev månader och snart  hadde det gått ett år, han hadde  
inte varit utanför  dörren en enda  gång, han  brukade be-
ställa  upp  pizzamat  bara  för  att  hålla  kroppen  vid liv,
hans  skägg och hår hadde vuxit så han  påminde  om  en
biblisk gestalt.Medan manuskripthögarna växte  runtom-
kring  honom  förföll  hans  sociala liv, han  hadde  klippt  
alla   band  till  det  civiliserade  livet  därutanför,  nu  var
det han och  hans bok  som var  allt  som  gällde, och  han
var väl medveten  om  sin  förmåga  att  beröra  och tända  
en eld  med de rätta orden,som en litterär  pyroman,ända  
tills det plötsligt började ryka ur datorn och eldsflammor
slog ut från den.
Nu ligger  boken  på  landets  bokhandelsdiskar som sägs 
vara  glödhet, så  het  att  det  finns  de  som  bränt  sig på
den,biblioteken  vägrar  enhälligt  köpa in  den  för det på-
stås  att  den  är  för  eldfängd  och risken för spridning är
stor, för enligt dom som  läst  den  blev  de  eld  och  lågor.
                                                    *
Prosa (Kortnovell) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 614 gånger och applåderad av 7 personer
Publicerad 2015-02-15 03:48Bookmark and Share


    ej medlem längre
Härlig skrift!
2015-02-15
  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP