Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
En sorts försök till förståelse. Textens innehåll går nog att applicera på litet av varje. Och just för den sakens skull, bör den inte handla om någon särskild händelse, utveckling och sånt. Så kan du ju alltid tänka själv på något.


Synsätt som synsätt

Om ett land någonstans i världen behöver
utöka sina gränser genom att införliva
'mera mark', till sitt eget land,
då är det väl okej att göra det?

Jag menar, de är ju bara människor, och det
som kunde duga före exempelvis före 1946
eller 1955, det bör ju kunna
duga även nu. Och som vi ju vet,

det som var ett brott då behöver inte vara det idag
och det som ses som ett brott idag behöver ju inte
ha varit det då. Ungefär som handeln
med elefantfoten eller dess betar.

Om det som dög åt någon 'redan då', kan verka som
duga även åt någon nu, är det då verkligen så fel?
Ideologier och dess sagda utövare,
de byter ju ständigt som 'politik'

och 'vänder gärna kappan efter vinden'. Och det vet en
ju om 'saker och ting' att 'går det så går det', annars
kommer det väl 'nya chanser'
en eller annan dag. Som sagt,

människor och hela länder med människor.
De är ju bara människor. Kan du verkligen
klandra någon för att ha haft
en sorts nationalitet 'förut',

på den tiden då det var 'okej' att begå det som senare
skulle bli klassat som att ha begått ett eller annat brott?
Jag menar övergrepp, mord och
misshandel, politiska idéer och krig...

....finns väl förresten något som kallas för 'i krig och kärlek,
är det mesta tillåtet', eller 'allt' till och med. Ja, är det inte så,
kan en väl alltid komma undan
med att 'ursäkten helgar medlen'?

Ja, du vet, någon eller några (kanske till och med
tusen eller miljoner, vem räknar när det kommer
till kritan?) kan väl ursäkta ett beteende
med 'kan andra så kan väl jag'?

Eller kanske 'den eller de var så elaka mot mig och
de mina, så nu ger jag bara igen med samma mynt'.
Måhända är en del ideologier
och åskådningar inte längre

direkt lagliga eller populära, men de var det åtminstone då.
Kan du därför klandra någon för att vilja prova 'metoderna'
själv eller själva? Det kan väl
åtminstone vara en förklaring

till varför en människa eller ett land agerar si eller så.
Den eller den ser om det går och om det går så går det
kanske i större skala också.
Kom gärna ihåg att 'ett folk'

består av människor, och envar människa är nyfiken
och kanske tycker att den, om någon nu skulle klaga,
den handlar i god tro och
det gällde åtminstone förut

och prövas gärna då och då även 'i dessa moderna tider'.
Det vet en ju att en som har 'egen firma' och har fyra
rum och kök till sitt förfogande,
knappast skulle tacka nej till

'en smula större yta'. Många ytor börjar redan med en
mindre yta, garaget exempelvis, och så växer de ur sina
kläder, blir allt större och
plötsligt sitter en där med

'en yta så stor som så'. Ja, du vet ju bäst själv...
Ofta tänker nog en och annan just det, det som
dög åt dem, det kan duga
även åt andra. Att det som

gällde då kanske inte skulle godkännas nu, det är
kanske en annan sak. Men faktum är att de som
provar, de provar gärna
'så länge det går'.

Ja, sedan blir det ena beroende av det andra och
sedan är det ofta nog svårt att såväl styra som
'stoppa', händelseutvecklingen.
Om det skulle ha stoppats eller

dragits i bromsen, skulle det väl ha gjort något tidigare?
Nu är det kanske för stort och för sent. Ja, och så kan en
ju alltid skylla på att även
om det som var ett brott då,

blev förbjudet sedan, så är det väl inget brott ens nu,
om en bara bar något 'att säga till om' och makt nog
att sätta sina planer i verket,
om nu någon skulle börja

'dra öronen år sig'. Ja, du vet ju bäst själv, eller gör du?
En del människor ifrågasätter i och för sig ett beteende
men så tjänar de själva något på
saken och så 'fryser protesten inne'.

(Om bilden.
På mörkt underlag syns trampat tuggummi som ljust och
på ljust underlag syns 'samma sorts tuggummi', som mörkt.
Men 'samma sorts tuggummi',
det är det nog allt.)
Prosa (Fabel/Saga) av lodjuret/seglare VIP
Läst 413 gånger
Publicerad 2019-11-28 03:22Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

lodjuret/seglare
lodjuret/seglare VIP