Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Svekets följder


Löften och Svek

Du lovade trygghet
och gav mig
otrygghet
Du lovade minskade klyftor
och gav mig
ökade klyftor
Du lovade mindre invandring
och nu är jag
en minoritet i mitt eget land
Fri vers (Fri form) av Dennis Brinkeback VIP
Läst 113 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2020-11-27 18:34Bookmark and Share


  Niliboy
Ja, men glöm inte solidariteten med alla som har det svårt!
2020-11-30

  Dennis Brinkeback VIP
Enligt nationalekonomen Joakim Ruist då är invandring en förlustaffär. Det tar ca 15 år för dem att få jobb om de överhuvudtaget får jobb
Det finns andra skäl att hjälpa men ekonomiskt är det inte bra för Sverige
2020-11-29

    Lena Staaf VIP
Du är kanske i knapp minoritet i Stockholm men inte i ditt land där 19,6 % är utrikes födda..
Det är inte så konstigt att många invandrare bosatt sig i Stockholm där behovet av arbetskraft är störst.
Efter en eller två generationer har invandrarna blivit svenskar.
2020-11-28

  Dennis Brinkeback VIP
Jag vidhåller mina officiella siffror. Av de ca 119000 2019.var 57000 anhöriginvandrare
I Sveriges största stad är jag i minoritet.
2020-11-28

    Lena Staaf VIP
Stockholm är inte Sverige. Kollade siffrorna med SCB och MV: Vid årsskiftet var 19,6 % av Sveriges befolkning utrikes födda. Av alla utrikes födda kom 11,4 % från Finland, Norge, Danmark eller Island. Det är asylinvandringen som minskat.
En del är födda i Sverige men med utrikes födda föräldrar. Den gruppen har ökat något. En väldigt stor del av de invandrade är arbetskraftsinvandring, något som är helt nödvändigt för att Sverige ska klara sin ekonomi eftersom vi inte har tillräckligt många i arbetsför ålder. För att nu inte tala om vården. En stor del är utrikes födda.
Så du är inte i minoritet i ditt (vårt) land.
Jag önskar att Sverige var mer öppet för att ta emot större asylinvandring.
2020-11-28

  Dennis Brinkeback VIP
I Stockholms län är andelen med utländsk bakgrund 52,3 %. 2009 -2019 beviljades i genomsnitt 118 000 upåehållstillstånd om året Tro inte på talet om minskning
Källa:Migrationsverket och Scb
2020-11-28

    Lena Staaf VIP
Ser vi till vårt eget land så har invandringen minskat kraftigt. Och väldigt många av dem som sökt sig hit blir utvisade. Ca 25-30 % av nuvarande befolkning är födda i ett annat land.
Men klyftorna har ökat. Det är väldigt allvarligt.
2020-11-27
  > Nästa text
< Föregående

Dennis Brinkeback
Dennis Brinkeback VIP