Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

MODERNA STILFIGURER: AssonansDagen svalnar av Edit Södergran (Orange: Vokal assonans Grön: konsonant assonans)

Assonans

De flesta känner ju till rim: Slutrim, parrim, korsrim osv. Men det finns fler sätt att rimma än att göra klassiska slutrim på sista ordet på en rad. Ett annat sätt är att istället arbeta med startrim eller ljudliknelser både i början av ord eller stycken men även i mitten. Det är den typen av rim vi ska se närmare på. 

Ett rim kan vara att vokaler och/eller konsonanter inuti orden överensstämde med varandra, som i dagen-svaga eller bordet-smorda. Det kallas assonans.

Assonans betecknar olika former av ofullständiga slut- eller inrim. Man brukar skilja på vokal assonans (som i exemplen ovan) och konsonant assonans (till exempel sjunga-springa) som även kallas halvassonans. Sist finns vokalisk konsonantisk som kallas helassonans.

För att det ska räknas som en ”riktig” vokal assonans ska det vara betonade vokaler som överensstämmer med varandra; skogen-ropa istället för skogen-laget.

Assonans handlar om att upprepa samma ljudbild i syfte att behaga eller underlätta för minnet. Alla fonetiska upprepningar inklusive allitterationer, rytmer och rim brukar generellt anses vara en form av assonans. När du använder assonanser i din text får du texten att sjunga lite av sig själv och när texten sjunger letar den sig in och stannar kvar.

Vokalisk assonans som ordsmyckning var vanlig i flera länders folkdiktning och finns tex. i svenska folkvisor och våra psalmböcker. Särskilt inom fornnordisk diktning kan assonans även beteckna en typ av inrim som innebär att vokalen i två ord åtföljs av samma konsonant. Som till exempel bollen och trolla. Men noga var även att inte använda det för mycket - det ansågs vara effektsökeri.

Vi avslutar med Edit Södergrans dikt Dagen svalnar och njuter av väl avvägd assonans. Assonansen är markerad med fet för vokal assonans och understreck för konsonant assonans:

Dagen svalnar mot kvällen…
Drick värmen ur min hand,
min hand har samma blod som våren.
Tag min hand,
tag min vita arm,
tag mina smala axlars längtan…
Det vore underligt att känna,
en enda natt,
en natt som denna,
ditt tunga huvud mot mitt bröst.

SKRIVÖVNING ASSONANS

Nu är det dags att vässa pennan och ge sig i kast med lite egen assonans! Vi erbjuder två skrivövningar för de som är intresserade. En lite enklare och snabbare och en lite mer komplicerad och långsammare. Inget hindrar att skriva helt på egen hand heller! För er som tycker det är kul att deltaga i just SKAPASKRIVA gäller detta:

Kategorisera din text skapaskriva och tagga den assonans. Kommentera minst 3 andra medlemmar i övningen; peka ut deras assonans, hur du tycker de fungerar och vilket effekt de ger. Du hittar andras bidrag här -->

 

Kortare övning

Skriv en dikt om flera sorters snö utan slutrim men med assonans.
Skriv tre verser med högst fem rader i varje.
Tänk på att inte överdriva användningen av stavelserim.

Dikten ska vara minst 10 rader. Glöm inte att tagga och kommentera!

Längre övning

Tankeövning. Sätt en timer på 10 minuter. Låt dina tankar fladdra omkring. Skriv under denna tid ner allt det du tänker på utan att redigera dig själv. Vad säger din text? Vad vill den berätta? Hur känns den? Vilka bilder får du i ditt huvud?

Övningen är sedan att skriva om den oredigerade texten till poesi. Skapa ljud och bilder som illustrerar texten snarare än förklarar den. Försök att skapa en känsla snarare än en historia. Tänk på rytmen och takten i din dikt. Försök sedan att markera rytmen genom assonans, ord med tydliga ljud som markerar bilden i texten. Undvik slutrim.

Utmana dig själv med att skriva flera sorters assonans och låt ljud och takt blir tydligt. 

Dikten ska vara 3 verser om 5 rader var. Glöm inte att tagga och kommentera!

Fri övning

Skriv fritt och öva som du vill. Använd assonans.
Glöm inte att tagga och kommentera!

Lycka till!
Blogg (Skapa Skriva) av Redaktion poeter.se VIP
Läst 3208 gånger och applåderad av 20 personer
Utvald text
Publicerad 2021-01-15 13:42Bookmark and Share


  Nanna X
Nu börjar jag så smått längta efter nästa moderna stilfigur ; )
2021-02-07

  Björn Björkegren/Blue Bear
"Jag faller i trance/när jag hör ordet assonans"

(Okänd skald)
2021-02-06

    Steff...
Känslan som att skriva är för mig som natts dröm jag får tankar kännslor jag vill del ge
så fint att lära oss skriva rätt men det är väl ändå inte därför vi ses här
Sten o påse nu fick poet säcken
se en dikt någon gång låt inte bara något system ta ut alla dikter
tack i alla fall för att sidan finns

Så trodde jag att alla ville som jag men i tanken var det bra men alla tog sitt pick o pack drog:-)
2021-02-02

    frun
Någon form av berättelse blir det men med känsla och assonans som berör värden som skönhet och sublimt. Edith Söfergrans berättande dikt handlar om att dagen lider mot kvällen och att hon längtar efter att ge av den värme och höjd hon har och ta av någon som bryr sig och berör hennes orfiska skaldeskuldra som präglas av skörhet och bräcklighet. Hon befinner sig i det naturligt bräcka i övergången från den ljusa dagen till en betydelsefull natt nära i tiden för dikten. Denna natt är tung av att ha mött dagen och mannens huvud är tyngt av livet. Så berättas det i skärningspunkten till den andra odyssén när Orfeus har avlagt sitt löfte att inte vända sig om efter allt som är nära och kärt. Det berättas både i ord som sägs och i symboliska mättnader i en stil med assonans i en orfisk musikalitet. Effekterna ger harmonier i en sorts komposition med ljud.
2021-01-28

    ej medlem längre
Lekte mig igenom Alf Henriksons "Verskonstens ABC" för några år sedan, fann att så kallat korsrim är min grej, tyvärr reder jag inte att skriva efter jamber och daktyler då min dyslexi sätter käppar i hjulen.

Bra med olika övningar oavsett, speciellt om man inte riktigt vet vart man står eller söker med sitt skrivande.

Kör med mitt ABAB iaf, sedan tar jag med det till flera språk istället och eller blandar in antika språk som exempelvis latin, hebreiska, grekiska, heroglyfer och eller mandarin fast med latinska bokstäver i exempelvis en text på svenska och eller engelska.

Men kul med övningar, tyvärr tappat bort gnistan för skrivandet, men önskar er andra lycka till
2021-01-25

  Solstrale VIP
Ta helt bort färgen i skrivövningsmallen... Vad är det för fel på svart på vitt?

Sedan presentationsbilden, vad vill ni med den, ge exempel? Men om man inte kan se exemplet...

Tyvärr finns inte grafiska översättningar till svart på vitt, när experimentlustan gått över styr, och ni som kan se och vara med känn er inkluderad, men detta typografiska experimenterande i denna sk Skrivaskapa övning, exkluderar mig och andra med synrubbningar eller andra problem med synen... Jag blir lika förundrad, över experimentet, så som jag blir förundrat över brist på medvetenhet, insikt, om att, ser man inte vad som erbjuds, kan man inte ta emot...
2021-01-19

  Minkki VIP
Vore fint om dikten som nu står i kursiv kunde visa det gula i bilden med fetstil och det gröna med understreck?
2021-01-18

  Solweig Jansson VIP
Intressant ! Väldigt bra att få lära !

2021-01-17

  Immanuel Hägglund VIP
är man inte diktare om man ej begagnar sig av moderna stilfigurer? i sånt fall är all min produktion värdelös.
2021-01-16

  Jan Widströmer VIP
En utmärkt lektion! Väl värd att ta del av, liksom den vackra dikten som exemplifierar!
2021-01-16

  Redaktion poeter.se VIP
Hej!

Först: denna övning kan göras på valfri svårighetsgrad. Vill en bara vara med och testa tar man sista varianten: öva fritt. Det finns inga krav på mästerlighet alls utan testa är själva meningen.

Sedan: Alla som är med taggar sin text med övningen, tex allitteration eller assonans. När några har gjort detta så dyker rubriken upp på läsa texter sidan bland taggarna. Det går även att söka på taggen.

Taggen allitteration finns här:
https://www.poeter.se/Tag?tagId=2487

2021-01-16

  Cikoria Blå VIP
Jag vet inte hur jag ska göra för att hitta dikterna som jag eventuellt vill ge respons på.
2021-01-16

  petter rost
Kreativt och spännande initiativ, kära Red. Men tyvärr klarar jag inte utmaningen, mina försök att uttrycka mig i den litterära formen poesi, förmår aldrig att försöka axla ett sådant här givet formspråk. Höjer däremot ett Lycka till åt de p.se-vänner som ger sig på denna övning – och hoppas att även vi som inte deltar i racet får möjlighet att ta del av det!
/ petter rost
2021-01-15

  100apor
Härligt!
2021-01-15

  Nanna X
Hm, det här var svårare...
2021-01-15
  Redaktion poeter.se
Redaktion poeter.se VIP

Senaste nyheterna
Julrimstävling #2 - Andra advent
Varje söndag fram till Jul presenteras en julklapp att rimma på. Ett vinnande julrim per vecka belönas med en julklapp från oss.

LUCKA 9
Dagen Lucka är en skrivövning

Presentation av poeter till poeter.se 20 år
Det är med glädje vi kan presentera de utvalda deltagarna till årets antologi 2023.