Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

MODERNA STILFIGURER: AntitesTIPS: Nu kan du kategorisera ditt bidrag SKAPA SKRIVA innan du publicerar.

Antites

Antites är en retorisk stilfigur och tankefigur som kan kännetecknas i meningar bestående av motsatser. Exempelvis: 

This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. /Churchill

Ordet antites kommer från grekiskans ”antithesis”, där anti- betyder mot och thesis- betyder ståndpunkt. Stilfigurer delas upp i bland annat tankefigurer och ordfigurer. I kontrast till ordfigurer, där smyckningen av orden i talet står i centrum, syftar tankefigurer främst till att smycka tanken och budskapet

I antitesen målar man i svartvitt. Det handlar oftast om två sidor som står mot varandra, medvetet tar man bort alla nyanser där emellan. Antitesen hjälper till att förstärka effekten av det skrivna genom att skapa en kontrast genom att låta två saker stå i motsats till varandra.

Här kommer en skrivövning för att ge lite gymnastik åt hjärnan och fantasin. Denna gång tänker vi skriva en dikt som består av motsatser och kontraster. Diken kan handa om vad som helst och vara hur lång som helst. Men den ska innehålla minst 5 stycken motsatser eller kontraster som korresponderar mot varandra. Kontraster och motsatser indikerar konflikt eller olikheter och kan användas som tematik för att skapa dynamik i texten.

Exempel:

Ljus - Mörker

Vitt - Svart

Ont - Gott

Levande - Död

Han är en ängel men hon är en djävul

Eller Baudelaires kändis: Fleur du Mal

 

Kategorisera din text skapaskriva och tagga den antites. Kommentera minst 3 andra medlemmar i övningen; peka ut deras anitetser, hur du tycker de fungerar och vilket effekt de ger. 
Du hittar andras bidrag här --> 

 

Kortare övning

Välj ut en dikt du skrivit tidigare som du tycker är bra. Skriv om den och använd istället antiteser, motsatser för att skriva "samma sak".
Publicera gärna båda dikterna tillsammans så alla får ta del av skillnanden.

Dikten ska vara minst 10 rader. Glöm inte att tagga och kommentera!

Längre övning

Se ut och beskriv vad som finns utanför ditt fönster eller ta en promenad. Träna på miljögestaltning. Använd alla dina fem sinnen för att måla upp bilder för läsaren. Använd antiteser för att beskriva det du ser och känner och vad det startar för associationer hos dig.

Utmana dig själv med att inte använda ord som fönster, titta, ser, himmel, skog och andra självklarheter. Beskriv istället i motsättningar.

Dikten ska vara max 25 rader. Glöm inte att tagga och kommentera!

Fri övning

Skriv fritt och öva som du vill. Använd antiteser.
Glöm inte att tagga och kommentera!

 

Och kom ihåg: Antites används främst till att smycka tanken och budskapet inte bilden.

Lycka till!

 
Blogg (Skapa Skriva) av Redaktion poeter.se VIP
Läst 1804 gånger och applåderad av 17 personer
Publicerad 2021-03-04 12:48Bookmark and Share


  TrollTörnTrappan VIP
Äntligen nästa övning! Skulle helst ägnat mer tid att fullborda förra. -Sedär, redan en antites?!

Metaforer kändes svårare - allitterationer lättare att få till. Motsatser dock tycks redan inbyggda i mitt tänkande [som t.ex. Nanna iakttagit].

Så ska bli intressant att skapa lagom skarpa antiteser... som utsmyckar helheten och icke blott motsäger varann?!
2021-03-05

  Redaktion poeter.se VIP
Det stämmer att anti betyder både mot och istället för
2021-03-05

  Immanuel Hägglund VIP
vad jag vet betyder anti "istället för". som t.ex i ordet och namnet antipas som betyder " istället för sin fader"".
2021-03-05

  Nanna X
Intressanta övningar. Kul att ni lyfter fram skillnaden mellan tankefigurer och ordfigurer.
2021-03-05
  Redaktion poeter.se
Redaktion poeter.se VIP

Senaste nyheterna
Poeter.se firar 20 år med jubileumssamling!
Poeter.se firar 20 år med jubileumssamling!

AddThis på poeter.se
Poeter.se använder i dagsläget addThis för möjligheten att dela dikter till andra sidor. Denna tjänst är på väg att avvecklas.

Vinnarna i Poeter.se julrimstävling och En God Jul till alla fina poeter!
Vinnarna i Poeter.se Julkappstävling och En God Jul tll alla fina poeter!