Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Läs inte den här texten, den är alldeles på tok för lång och undertecknad, som du kanske lärt dig vid det här laget, kallar gärna sina långa texter för en kortare version av en något längre utläggning. Är det inte dags nu för


Leksaker - en förklaringsmodell
En människa kan dra fördel av att utöva
‘magiska krafter’, utstrålning på andra människor.
Men det finns också människor
vilka inte faller för frestelsen att ‘utnyttja situationen‘.

Skillnaden dem emellan kan mycket väl vara sådan att
den första (A) förstår att ’karisman’ finns där.
Och ser möjligheter att använda sig av den
för att ’nå egna dunkla syften’.

Vilka brukar vara lätt destruktiva.
Den ena orsaken är att (A) är likt ett bortskämt barn
och då det, barnet, upptäcker sin förmåga
att ‘dominera’ envar vilken faller för denna karisma,
även upptäcker sin egen lust att experimentera
och ‘leka’ med sin nya leksak.

Medan den andra (B) i och för sig upptäckt sin förmåga,
inte är som ett barn med en ny och spännande leksak,
utan mest bara ‘tar tillfället i akt’
om och när det kommer.

Som att bli förvånad över att ‘kraften’,
om ögonblicket är det rätta,
ifall en situations omständigheter infaller,
så är det som en formlig buffé att ‘ta för sig av’.

Man kan plötsligt undra om det går att ‘lära ut’.
På den frågan är förstås svaret att vem som helst
kan bli ‘en mer eller mindre god’ utövare,
av i stort sett vad som helst.
Blott det går att ‘lära ut en förmågas principer’.

Men även där har ‘lärandet’
sina givna förutsättningar eller fallgropar.
De brukar vanligen bestå dels i fallenhet för ämnet,
vad det än handlar om.

Det där beteendet brukar kunna ses när en människa
‘matchar’ en annan människa.
Det handlar även om det som ovan beskrivs.
Det vill säga en människas upptäckter för att kunna
‘dominera’ och ‘dupera’ sin omgivning.

Den ena (A) använder sina ‘krafter’ i destruktiva syften
och den andra (B) tar bara ‘tillfällen i flykten’,
då de kommer i ens väg,
men sätter inte vidare märkbart det hela i system.

Så frågan är främst vilken typ du är.
Det bortskämda barnet, som provar
vilka som låter sig domineras,
eller den som visserligen kan falla för frestelsen
att dominera, men samtidigt inser faran
att falla för frestelsen, i det specifika fallet.

Fallenhet för att vara en god eller i vilket fall
något sämre utövare, brukar ha att göra
med personligheten i sig.

Dels det och dels andra detaljer,
som ens personliga historia av att vilja
‘hämnas oförätter’, inbillade eller faktiska.

Det besvärliga med just sådana här indelningar
i A och B, är gruppen C, vilka ‘gärna faller ur ramen’.
Gruppen C är mer svårberäknelig och nyckfull.

Personer tillhöriga grupp C, kan gilla eller ogilla,
företeelser som de ena stunden eller dagen
‘faller för’ och nästa istället är som likgiltiga inför.

Ungefär som i ‘Parkinsons lag’, vilket utgör en pyramid,
där en människa oavsett egen beteckning,
skaffar sig två assistenter som var och en för sig själva
skaffar sig tvenne assistenter och så är ’snöbollen i rullning’,
konsten att bygga en koloss på lerfötter.

Ju fler du har under dig, ju mer fjärmar du dig
från de och det, vilka eller vilket befinner sig som
sedda ’längst ner’ i pyramiden.

Så alla, i princip, faller för frestelsen i mer eller mindre
utsträckning att ’bygga pyramider’.
En del människor nöjer sig med familjebildning.

Sedan finns där i och för sig öppnande av möjligheter,
tillfälligheternas spel och så.
Allt och alla är mest hela tiden öppna för
att ’det ena kan leda till det andra’
och vad en själv sedan gör, tar eget ansvar för något
eller ’skyller på andra’, det är tyvärr ens eget ansvar.

Oavsett av vilka omständigheter då verkligen är.
Det går bra att studera olika hypoteser,
bara en själv gör sig själv medveten om vad de går ut på.

En eller annan ’lärare’ kan vara övertygad om
vilken eller vilka principer som gäller för vald hypotes,
vilket egentligen betyder ’tankens modell’.

Så om du upptäcker att du ’har talang för’,
det ena eller andra, om du har 'rätt färg' på fingrarna.
Det sägs att den som faller för att bli
’en god trädgårdsmästare’, har ’gröna fingrar’.

Du kanske är en bluffmakare och bedragare,
oavsett om du bedrar dig själv eller andra,
men vilken kategori placerar du dig i A, B eller C.
Och vilken färg har du på fingrarna?

Du är kanske medveten om att för att alls få något,
det finns fem grunder, resten är nyanser
och blandningar av de fem i grunden.

Vilka är ’färgerna i grunden’?
Vit, svart, gul, röd, blå’.
Blandar du röd och blå blir det brun.
Blå och gul blir grön och med vitt i blir det mera
en ljus nyans och med svart i blir det en mörk nyans.

Eller beror en nyans kanske mera på hur dominant
blå och gul är, som i 50% mot 50%, 40% mot 60%,
eller kanske någon annan variant.

Så fort du tänkt tanken om att skriva en uppsats eller bok
i något ämne du anser dig har upptäckt,
en del upptäckter är tyvärr redan gjorda,
det här är kanske bara en ’mera personlig variant’,
en sorts sidospår.

Finns där två eller tre val att göra.
Ett, du skriver din redogörelse så grumlig och obegriplig
att inte ens du kan reda ut
och förklara hur principer och idéer fungerar.
Där det inte hjälper att vara ’idiot’ för att gebripa.

Två, du skriver din redogörelse så att ett barn kan begripa
(Vilket är att rekommendera, eftersom få om ens någon
orkar med att söka begripa annars).

Tre, du försöker förklara för redan hyggligt insatta
och där blir tagen för att söka redogöra för dina principer
och idéer på ett sätt som är möjligt att förstå.

Sedan kommer förstås språket.
Vilken typ av språk du väljer att skriva ditt verk på.
Det som har inslag av bilder, metaforer,
lätt begripliga eller inte.

Om du väljer att lägga dig på en nivå
befriad från humor och fraser,
eller om du har det med för att ’lätta upp’
stämningen hos läsaren.

Dock utan att falla för frestelsen att dominera eller leka.
Vilket i sig är en sorts test för vem du väljer att vara,
varje gång du står i valet och kvalet,
rotselleri eller persilja, piska eller morot, engelska eller spanska?

Du förstår både att det finns översättare och översittare?
Även en sådan kan ha ’en dålig dag’
eller kanske till och med ’blir ersättningen hög eller låg?’
Det kan ha att göra med vad valet av valuta,
står i eller består av?


(Om bilden.
Vilken huvudsakligen består av väggen, trädet och skuggan.
Så vilket av dem talar för just din egen personlighet?
Ja, utan ljuset vilket faller så i kvällningen från
en om sensommaren dalande sol.

Utan vilkens närvaro väl bara väggen och trädet
finns kvar att välja på, som om det i sig skulle utgöra
ett mera lätthanterligt val...)
Prosa (Fabel/Saga) av lodjuret/seglare VIP
Läst 99 gånger
Publicerad 2021-03-01 12:26Bookmark and Share


  lodjuret/seglare VIP
På ren svenska, frågesport.
2021-03-02

    frun
Jag brukar ha resultatet 11/12
2021-03-01

    frun
En rolig leksak, quiss
https://spraktidningen.se/kviss
2021-03-01
  > Nästa text
< Föregående

lodjuret/seglare
lodjuret/seglare VIP