Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Ekot av förtvivlan nynnade i tystnaden.

 *Det pågår en strid mellan de sociala städbrigaderna i klassrumssängen, säkerhetsbrigaderna har gått till handling och sagt att nog är nog med många människor som regeringen eller den kungliga röran.

I alla världens länder förväntas det att turistbuller kommer att tolkas som terroristbuller. I Israel blir fredliga människor slagen på ryggen och trampade med fruktnät när de kommer tillbaka från marknaden.

Det här är inte okej, även om det pågår hårda strider på Golanhöjderna. Att inte skilja mellan en civil och en militär person innebär social orättvisa.

Utrotningen av ett folk som en nation som en invasiv art sa här en poet av ädelt ursprung skamrade att bo på landsbygden,

Jag älskar judar och det tror jag att alla civiliserade människor på jorden gör!

De har sett till sin hantverksentreprenör i generationer en kamp på tre generationer och tre typer av humanoider,  nu det är en flod av grumligt vatten som rinner okontrollerat det är syndens grumliga källvatten, de hårdast arbetande människorna i världen tas som gisslan, samlas ihop eller sätts i arbete för den korrupta sekten.

Under hela mitt liv har jag haft tillfälle att kalla juden vid namn, titel och kön, och kalla honom vänner och bekanta, ibland satte jag mig i rollen att vara med på det roliga när jag fick höra att för en löjlig summa kan man köpa sig en judisk identitet.

Vem skulle inte vilja göra det för en god njutning för sina barn, jämfört med de kungliga barnen - barn, skola där barnen är utlånade hemma hoss främande som de vill betala för att ha en liten fest ??.

Judiska människor som alltid har haft något att lära av, något som gynnar samhället och världen.

Alla etniciteter har bosatt sig på Golanhöjderna, nu finns det ingen möjlighet för bosättare till evakuering baserat på nationalitet detta är det största problemet att inget land vill göra anspråk på att medborgare som tvingas evakuera området som: ex-romer från Sverige, Amerika, England, låtsas vara araber och gör guldaffärer på parkeringen.

Beduinerna, ett folk som drabbades av öknen, belönas gudomligt, med olja och gas och detta är för deras tro och eftersom de alla investerar och tar positionen som entreprenörer där ingen attityd är nödvändig, bidrar de bara till samhällets moraliska värderingar och det historiska nystartare välståndet som började för flera decennier sedan för en ny planet med en ny början där en ny värld på den nya planeten kommer att leva som i en kapseloas som kommer att stiga till himlens blå reflekteras i fyrverkerier vid soluppgången joniserat i ett blommande paradis och fortfarande på jorden Inte längre, inte som helvetet på jorden!

The selected text appears to be a commentary on various social and political issues. Here are some key points:

  • Social Struggles: The text mentions ongoing struggles between different social groups.
  • Tourist Noise: There’s an expectation that noise from tourists could be interpreted as terrorist activity.
  • Violence in Israel: The text describes peaceful people in Israel being physically assaulted.
  • Golan Heights Conflict: It mentions ongoing conflicts in the Golan Heights.
  • Love for Jewish People: The author expresses love for Jewish people and acknowledges their contributions to society.
  • Settlement Issues: The text discusses the challenges faced by various ethnic groups settling in the Golan Heights.
  • Jewish Identity: The author mentions the possibility of purchasing a Jewish identity.
  • Hostage Situation: The text suggests that hardworking people are being held hostage or forced to work for a corrupt sect.Övriga genrer (Kåseri) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 15 gånger
Publicerad 2023-11-09 12:33Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP